Kutilové z použitých železničních pražců na svých zahradách už desítky let budují ploty, zídky nebo chodníčky.

„Lidi tu z pražců mají udělané komposty nebo schůdky. V okolí to tak má kde kdo," potvrdil Adam Černý, jehož příbuzní vlastní v Jeseníku pozemek pro pěstování zeleniny.

Právě v Jeseníku pracovníci městského úřadu při kontrole před čtrnácti dny objevili na třech místech nově navezené pražce. A to v době, kdy probíhá velká oprava zdejšího nádraží. Stejný problém se ale může vyskytnout kdekoli v regionu. Na trati z Bludova do Jeseníku běží série čtyř velkých rekonstrukcí.

Proč jsou vysloužilé pražce tak nebezpečné?

V minulosti se k jejich impregnaci používal dehet a další jedovaté příměsi.

„Jde o silně toxické až karcinogenní organické látky, které mohou v přírodě přetrvávat desítky let," upozornila Jana Kamlerová z Odboru životního prostředí Městského úřadu Jeseník.

Pražce se v minulosti napouštěly například chloridem rtuťnatým, který měl potlačovat vznik hniloby. Tento velmi prudký jed zasahuje zejména játra a ledviny. Síran měďnatý zase může vyvolat zvracení a silný průjem. Je prokázáno, že z jednoho pražce se uvolní během pětadvaceti let tři až pět kilogramů nebezpečných karcinogenů.

Kromě zdravotních a ekologických rizik představuje přebírání pražců do vlastnictví i risk finanční. Je totiž přestupkem, za který mohou lidé dostat až milionovou pokutu.

Likvidace v souladu s předpisy

Kolejiště v železniční stanici Jeseník rekonstruuje prostějovská firma Tomi-Remont.

„V rámci rekonstrukce železničního svršku a spodku žádné fyzické osoby dřevěné železniční pražce získat nemohly," sdělil právník firmy Martin Ohlídal.

O využití demontovaných pražců rozhoduje podle jeho slov investor, což je správa železnic. Pokud jsou určeny k dalšímu použití, jsou označeny jako majetek správy drah a uloženy v zabezpečených prostorech.

„Rozhodování o dalším nakládání s těmito pražci i samotné nakládání s nimi je v gesci investora," doplnil Martin Ohlídal.

Pokud správa železnic rozhodne o likvidaci pražců, firma je předá specializované odpadové společnosti. Ta je povinna zajistit jejich bezprostřední odvoz a likvidaci v souladu s právními předpisy.

Dodavatelská firma žádné krádeže pražců na staveništi nezaznamenala. Stejně tak policisté. „K dnešnímu dni jeseničtí policisté žádnou krádež železničních pražců neevidují," sdělila jejich mluvčí Tereza Neubauerová.

Na trati z Bludova do Jeseníku nyní běží čtyři stavební akce. Kromě rekonstrukce stanic v Jeseníku a v Hanušovicích je to obnova úseků mezi Bludovem a Hanušovicemi a mezi Jindřichovem a Lipovou-lázněmi.