Proti vydanému stavebnímu povolení se ale odvolal jeden z místních občanů. Krajský úřad jako nadřízený orgán nyní vydané stavební povolení zrušil a celou věc předal zpět stavebnímu úřadu v Zábřehu k novému projednání.

Tím se termín zahájení stavebních prací oddálí minimálně o několik měsíců. Obec kvůli tomu přijde o osmimilionovou dotaci, kterou měla přislíbenou z Regionálního operačního programu. Její podmínkou bylo, aby veškeré práce byly hotové ještě letos, kdy končí programovací období Evropské unie.

„Už jsme oznámili na Regionální radu, že dotaci nebudeme čerpat. Chtěli bychom zkusit podat žádost znovu v novém programovacím období, pokud to bude možné. Další variantou je, že by obec celou revitalizaci centra zaplatila ze svého rozpočtu, třeba i za využití úvěru. To ale bude záležet na vůli zastupitelů," řekl starosta Postřelmova Jaroslav Nimrichtr.

Připravovaný projekt revitalizace centra Postřelmova měl vyřešit několik problémových míst, jako jsou například autobusové zastávky. Počítá také s novými chodníky a parkovacími místy nebo zúžením silnice.

Nové parkování i zastávka

Projekt měl odstranit několik palčivých problémů, které v centru třítisícové obce jsou. Jeho součástí je například řešení prostoru u restaurace Beseda a pošty. Autobusová zastávka, kterou denně používají desítky lidí, je tady umístěná hned za prudkou zatáčkou v zálivu, což je nebezpečné.

Součástí celkového řešení měl být i prostor návsi s křižovatkou směrem na Rovensko nebo další autobusová zastávka v opačném směru u prodejny Osapo, kde měla vzniknout i nová parkovací místa.

Počítalo se také s výstavbou, případně rekonstrukcí chodníků od začátku obce ve směru od Zábřehu až po kulturní dům nebo s částečným zúžením silnice.

Proti projektové dokumentaci, kterou obec předložila ke stavebnímu řízení, podal námitky místní občan, architekt Vít Janků. Poukazoval zejména na rozpor projektové dokumentace s územním plánem obce. Upozornil také na to, že se nepočítá s trasami pro cyklisty v centru obce.

Krajský úřad v odvolacím řízení stavební povolení kvůli několika pochybením zrušil a celou věc vrátil znovu na Městský úřad v Zábřehu. Tamní stavební úřad se bude muset s námitkami vypořádat v další fázi správního řízení.