Výuku v Prostějově totiž fakulta definitivně ukončila.

„Detašované pracoviště nám tu zrušili, to je dnes obecný trend. Proto už jsme do Prostějova nové studenty nepřijímali," řekl Jaromír Maňásek, děkan fakulty logistiky a krizového řízení zlínské univerzity Tomáše Bati.

Ty studenty, kteří včera nedostali diplom čeká stěhování do sídla fakulty.

„Od příštího roku přesuneme studenty, kteří studují v Prostějově, do Uherského Hradiště. Možná je trochu zvýhodníme v rozvrhu, aby tam nemuseli být celý týden," uvažoval Jaromír Maňásek.

Obtíž s dojížděním by se mohla obrátit ve výhodu. Univerzita chce totiž pro svou hradišťskou fakultu požádat o akreditaci magisterského studijního programu. Dosud totiž mohli promovat pouze bakaláři.

„O otevření magisterského programu jsme žádali už dříve, ale akreditační komise nám nevyhověla. Plánujeme tedy požádat znovu, protože bychom rádi už od příštího roku nabídli studentům v Uherském Hradišti i navazující magisterské studium, kam bychom vzali především naše bakalářské absolventy," podotkl děkan.

Promoce bakalářů UTB v Prostějově

Všechny na magistra nevezmou

Většina studentů, kteří ve středu odpromovali se budou hlásit na magisterské studium. V každém případě je čeká dojíždění. Tedy ty, kteří uspějí při přijímacím řízení. Univerzita si totiž nemůže dovolit vzít všechny.

„Problém v posledních letech je, že počet magistrů je limitován. Vzdálenějším školám hlavně na Moravě srazilo ministerstvo školství a tělovýchovy možný počet přijímaných magistrů. Například univerzita Tomáše Bati je postižena celkově, všechny fakulty byly pokráceny. O studium na naší univerzitě je tedy mnohem větší zájem, než jakému můžeme vyhovět," řekl děkan Maňásek.

Studenti v hábitech neskrývali svou spokojenost. Ta ale mnohdy nepramenila jen z toho, že se jim podařilo získat bakalářský titul.

„Se spolužáky jsme měli velké obavy, že nás přesunou do Uherského Hradiště. S tím jsme na začátku studia nepočítali. Naštěstí to ale pro nás dopadlo dobře, takže jsme mohli dokončit školu tady v Prostějově," pochvaloval si Martin Sklenovský z Olomouce.

Promoce bakalářů UTB v Prostějově

Univerzita z města ještě nemizí

Prostějov ale zřejmě nadále zůstane univerzitním městem, škola totiž město zcela neopouští.

„Stále zde má pronajaté prostory, kde bude mít kursy celoživotního vzdělávání," uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Ta byla ve středu u předávání části budovy střední škole Art Econ.

„Levou polovinu obsadí střední škola, která nás požádala o možnost pronájmu, neboť opouští budovy OP, které jdou do dražby. V pravé polovině objektu, při pohledu na hlavní vchod, zůstává Univerzita Tomáše Bati," upřesnila Hemerková.