„Myslím, že Prostějov je v sociálních službách srovnatelný s jinými městy. Horší je to s čekacími dobami na umístění do domova důchodců, ale to není problém jen našeho regionu, ale celého státu. Časem se bude tato situace ještě zhoršovat, protože populace stárne a seniorů přibývá," míní Kamil Novotňák z Prostějova.

Magistrát každé dva roky zpracovává plán, který se zabývá rozsahem sociálních služeb, jejich nabídkami a aktuálními požadavky ze strany lidí. Z něj vyplynulo, že sociální služby jsou v Prostějově dostatečně pokryté.

„Potřebné sociální služby ve městě máme, jejich síť je dostatečná, takže základním úkolem je udržet rozsah komplexní nabídky," řekla náměstkyně primátora Alena Rašková, která se stará o sociální oblast.

Kde město tlačí pata?

Zároveň však dodala, že ve městě stále některé služby chybí. Jedná se například o malometrážní byty pro rodiny se špatnou finanční situací či ubytování pro starší duševně nemocné, kteří se o sebe nedokáží sami postarat.

„Máme problém i s ubytovacím prostorem pro bezdomovce na vozíčku nebo pro lidi bez střechy nad hlavou, kterým fyzická indispozice neumožňuje vyhledat služby azylového centra," nastínila Alena Rašková.

Ve městě také chybí bydlení pro mentálně postižené ženy.

„Ve výhledu vidím příležitost v zajištění zařízení pro dospělé mentálně postižené osoby, jakým je Ústav sociální péče v Nezamyslicích pro muže. Pro ženy takové zařízení v regionu není," uvedla náměstkyně primátora.

„Zvyšuje se také počet lidí, kteří potřebují pečovatelskou službu po celý den, a nejen ráno či odpoledne," doplnila Alena Rašková.

Co se už podařilo?

Podle jejich slov se městu podařilo splnit potřeby, které vyplynuly v minulých letech.

„Jednalo se o zajištění chráněného bydlení pro handicapované osoby, jejichž rodiče jsou už v důchodovém věku a nemají sílu se o ně starat. Zařízení pro osoby mentálně postižené vzniká ve Vrahovicích, město se postaralo o přístřeší pro osamělého rodiče s dětmi a existuje zde i odlehčovací služba," vyjmenovala náměstkyně primátora.

Lidem, kteří potřebují využít některou z dostupných sociálních služeb, slouží interaktivní elektronický katalog. Ten nabízí aktuální informace o sociálních a návazných službách v regionu.

„Jsou v něm zahrnuty informace, které se zaměřují na usnadnění mnoha nelehkých životních situací, které jsou bohužel nedílnou součástí lidského života. Lidé se zde jednoduchým proklikem dostanou až k poskytovatelům služeb," uvedla Alena Rašková. Katalog je k dispozici na internetových stránkách sockat.proste­jov.eu. (ham)