Pod křídly Olomouckého kraje by pak založili novou konzervatoř.

Kraj se převzetí školy nebrání. Naopak. ČCE však musí se změnou souhlasit.

„V petici určené veřejnosti prosíme o podporu. Snažíme se založit novou školu, protože už nevidíme jiné východisko. Pod stávajícím zřizovatelem už nechceme zůstat. Další dvě petice pro založení nové školy kolují mezi studenty a pedagogy konzervatoře," uvedla Tereza Červinková, předsedkyně studentské rady KEA.

Studenti poukazují na to, že se snažili o navázání komunikace mezi studenty a Synodní radou, ale jejich zřizovatel podle studentů nebral jejich postoje vážně a případné kompromisy odmítal.

Kritizují, že se dodnes nedozvěděli, proč byl bývalý ředitel v dubnu odvolán a nadále mu vyjadřují podporu.

„Žádná konstruktivní diskuse neproběhla. Nikdy nedošlo ke kompromisu. Když jsme se ptali po důvodech odvolání, nic konkrétního jsme se nedozvěděli," poukazuje Tereza Červinková.

Zřizovatel: Diskuse se studenty proběhla

Podle zřizovatele debata proběhla.

„Diskuse se studenty proběhla," reagoval Tomáš Najbrt Komunikace s veřejností a médii s odkazem na uzavřené jednání z 9. června, na které byly pozvány dvě zástupkyně studentů konzervatoře, aby tlumočily názory a postoje skupiny studentů ke stavu v konzervatoři.

„V rozhovoru se studenty zaznělo zcela zřetelně ze strany členů synodní rady ČCE i předsednictva a poslanců synodu, že Českobratrská církev evangelická hodlá i nadále zůstat zřizovatelem konzervatoře a nehodlá školu zrušit," stojí ve zprávě z jednání.

Na něm zazněl postoj celého synodu v tom smyslu, že církev má jako zřizovatel právo rozhodovat o změnách ve škole a personálním obsazení místa ředitele, na jehož místo bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení.

Je to jen antipatie?

Minulý týden proběhlo v Brně veřejné výběrové řízení na nového ředitele KEA.

„Synodní rada, na základě jednomyslného doporučení výběrové komise, jmenovala pana Pavla Zatloukala ředitelem konzervatoře," informoval Tomáš Najbrt.

„Podle novely školského zákona synodní rada změnila funkční období ředitele školy na dobu určitou. Z tohoto důvodu bylo třeba vypsat výběrové řízení  – do něhož se pan Fiala nepřihlásil," uvedl mluvčí.

Podle studentů je ovšem logické, že odvolaný ředitel do konkurzu nešel:

„Když vás odvolají ze dne na den, bez předchozího varování a v průběhu státních maturit? Domníváme se, že celý problém je v antipatii vůči osobě pana Fialy, pracovně nijak nezklamal," brání odvolaného ředitele. Podle Terezy Červinkové je pro založení nové školy na 85 procent studentů a většina pedagogů.

Kraj je připraven školu převzít

Vedení kraje řešilo možnost převzetí zřizovatelské funkce již při přesunu konzervatoře z Kroměříže do Olomouce.

„Byla to jedna z variant," vzpomněl náměstek hejtmana Pavel Sekanina.

„Změna zřizovatelské funkce záleží na samotném zřizovateli. Ten musí vyslovit souhlas. Rozhodnutí je na něm. Každopádně kraj je připraven školu, která do Olomouce patří, převzít," reagoval náměstek.

„Bylo by nešťastné, pokud by tato škola byla zmítána napětím a rozpory mezi zřizovatelem a vlastním subjektem," dodal a připomněl, že kraj se v souvislosti s odvoláním dnes už bývalého ředitele obrátil na synodní radu, aby tento krok zvážila.

SOUVISEJÍCÍ: Protest studentů konzervatoře nekončí. V Olomouci staví houpačky