Hvězdička poskytuje pomoc postiženým žákům ze speciální a praktické základní a mateřské školy v Mohelnici. Přispívá jim na speciální výukové a kompenzační pomůcky a na vzdělávací a pobytové programy. Ryzáček pomáhá zdravotně handicapovaným dětem i dospělým formou hiporehabilitací, tedy pomocí jízdy na koních.

„Tímto finančním darem napomůžeme realizaci projektu Zima na ulici, který je zaměřen na pomoc lidem bez domova, přispějeme ke zkvalitnění péče o postižené děti a našim handicapovaným spoluobčanům umožníme zajistit hiporehabilitační pomůcky," vysvětlil ředitel mohelnického závodu firmy Siemens Pavel Pěnička, do jakých oblastí peníze poputují.

O příjemcích peněz rozhodovala šestičlenná komise, ve které kromě zástupců firmy zasedl kvůli transparentnosti také novinář, ředitelka školky, mluvčí mohelnické radnice a malíř. Na výsledcích se shodla téměř jednomyslně.