Stavba protipovodňových opatření v okolí řeky Moravy, mezi mosty na Komenského ulici a na Masarykově třídě začne v roce 2014.

Při jedné z nejdražších a technicky nejnáročnějších akcí za téměř miliardu korun zbourají stroje dva důležité mosty a následně je znovu postaví, což na tři roky zásadně ovlivní život obyvatel města a jejich cestování hromadnou i osobní dopravou.

Po dokončení by mělo být historické centrum chráněné před dvousetletou vodou.

Stavbu protipovodňových opatření chystá státní podnik Povodí Moravy společně s olomouckou radnicí. Oba aktéři nyní navrhli, jak ve městě vyřešit při stavbě ochrany města před záplavami dopravní situaci.

„I když začneme až v roce 2014, tak už nyní musíme jednat o tom, jak budeme postupovat. Protipovodňová opatření změní nejen vzhled centra města v okolí řeky Moravy, ale také podobu mostů na Masarykově třídě i v Komenského ulici. Stavba tak zasáhne podstatně do života města,“ popsal primátor Martin Novotný.

Upravená podoba nábřeží mezi mostem u Bristolu a na Masarykově třídě

Mosty přestaví postupně

Jelikož plány počítají s rozšířením koryta toku o více než deset metrů, musejí odborníci přizpůsobit i oba mosty. Původně se počítalo s tím, že se budou měnit souběžně. Nyní však investoři při přípravě projektu zjistili, že je to nereálné.

„Chtěli jsme jít cestou velkého utrpení, které by trvalo krátkou dobu. Nyní jsme však záměr přehodnotili. Mosty se přebudují postupně. Práce rozdělíme na čtyři etapy,“ vysvětlil primátor.

Vizualizace nového mostu na Komenského
 

Harmonogram přestavby mostů:

 
1. etapa – technická příprava (7 měsíců)
2. etapa – uzavírka mostu na Komenského ulici, přestavba mostu a přeložky inženýrských sítí (12 měsíců)
3. etapa – přestavba mostu na Masarykově ulici, nejdříve jedna polovina, poté druhá, zůstane průjezdný pro tramvaje, městskou hromadnou dopravu a záchranné složky (14 měsíců)
4. etapa – rozšíření koryta a úpravy v řece (6 měsíců)

Na Špici bude kruháč

A jakým způsobem inženýři zvýší konstrukcím kapacitu?

„Bude to velmi náročné. Oba mosty zcela zbouráme a na jejich místě postavíme nové, které budou větší,“ popsal odborný pracovník Povodí Moravy Vítězslav Nečas.

Nejdříve se budou muset řidiči vyhnout mostu v Komenského ulici. Jeho přestavba potrvá zhruba rok. Po tu dobu bude průjezd uzavřený a řidiči budou jezdit objížďkami.

Pak se dělníci pustí do mostu na Masarykově třídě.

„Bude se bourat a stavět nejdříve jen půlka, aby zůstal i při pracích průjezdný tramvajím, autobusům a záchranným složkám. Až bude jedna část hotová, začne se s druhou. Omezení osobní dopravy na Masarykově třídě potrvá další zhruba rok a dva měsíce,“ objasnil primátor.

Přestavba obou mostů omezí hlavně dopravu směrem k hlavnímu nádraží a na výpadovku na Šternberk. Kvůli tomu se z křižovatky Na Špici stane kruhový objezd. Auta tak projedou plynuleji.

Objížďky při opravě mostů v Komenského a na Masarykově ulici. Zdroj MmOl. Grafika DENÍK

Moravu začlení do města

Stavební práce ve frekventované lokalitě v centru města sníží také počet parkovacích míst na nábřeží řeky. Město během přestavby zajistí obyvatelům stání pro automobily v okolních ulicích.

Jak se bude v lokalitě parkovat po dokončení protipovodňových opatření, však ještě vedení města vyřešené nemá. „Máme zatím několik variant,“ podotkl primátor.

Doplnil, že město zhruba za dva roky čeká jedna z neobtížnějších stavebních akcí.

„Díky změnám však bude Olomouc chráněná před velkou vodou a zároveň se nám podaří začlenit řeku Moravu do dění ve městě,“ doplnil primátor.

Vizualizace nového mostu na Komenského
Vizualizace nového mostu na Masarykově třídě

Práce potrvají tři roky

Stavební práce by měly začít v roce 2014, trvat by měly tři roky. Náklady na rozšíření koryta řeky a protipovodňové úpravy bude hradit Povodí Moravy ze státního rozpočtu.

„Budou se pohybovat kolem osmi set milionů korun,“ popsala mluvčí státního podniku Veronika Slámová.

Opravu mostu na Masarykově ulici bude hradit město, stejně jako výstavbu nových parkovacích stání v lokalitě. Podle primátora by se náklady mohly vyšplhat i nad dvě stě milionů korun.

Most na Komenského ulici bude mít na starosti krajský úřad, investice se pohybuje kolem sta milionů korun.

Nyní Morava pojme zhruba dvacetiletou vodu, po kompletním dokončení druhé etapy se její kapacita dvojnásobně zvýší a lidé budou chráněni proti dvousetleté vodě. V další etapě by měly úpravy ochránit sever města.

Protipovodňová ochrana v Olomouci:

ETAPA I (2006–2008)

• stavba obtokového kanálu nad jezem u plynárny poblíž Wittgensteino­vy ulice

• součástí bylo také vybudování nového mostu ve Wittgensteino­vě ulici

• po úpravách Morava pojme stoletou vodu

ETAPA II A (2012–2013)

• protipovodňové úpravy od mostu ve Velkomoravské ulici k železničnímu mostu ve směru z Olomouce na Prostějov by měly začít ještě letos

• těžká technika odtěží nánosy v korytě

• tok na obou březích rozšíří

• v řece vznikne nový zelený ostrov, který vodu při záplavách usměrní

• kolem toku přibudou hráze a travnaté promenády

ETAPA II B (2014–2017)

• rozsáhlé stavební práce se dotknou centra města

• největší zásah bude mezi mosty v Komenského ulici a mostem na Masarykově třídě

• oba mosty zbourají stroje a znovu postaví konstrukce s větší kapacitou

• koryto řeky se rozšíří a vzniknou v něm takzvané bermy, neboli kamenné promenády přímo u hladiny řeky

• u evangelického kostela v Husově ulici vznikne vyhlídka, ze které se budou moci lidé dívat na Moravu, stejnou možnost budou mít u vysokoškolskýchko­lejí

• u mostu na třídě Kosmonautůvyroste zcela nový park

• přes řeku vybudují dělníci dvě nové lávky

• po dokončení všech úprav pojme Morava místo dnešní dvacetileté vody více než dvousetleté záplavy

ETAPA III

• zatím není jasné, kdy by se mělo Povodí Moravy do třetí etapy pustit

• úpravy by měly ochránit především sever města, tedy Hejčín, Chomoutov a Černovír

ETAPA IV

• úpravy se týkají jihu města

• mají směrovat vodu dál od města, aby se rozlila do nezastavěného území (luc)