„Naučná stezka je třicet pět kilometrů dlouhá, lemuje celou Vápennou. Nachází se na ní dvacet atraktivit, u nichž je na dřevěných tabulích popis místa," řekl starosta Vápenné Leoš Hannig.

Stezka nazvaná Krajem Rychlebských hor tvoří ucelený okruh. Začíná u kapličky ve Vápenné a končí u obecního úřadu. Většina úseků je přístupná nejen pěšky, ale i sjízdná na horském kole. Kdo se necítí na celou více než třicetikilometrovou túru, může absolvovat jen část trasy.

Naučné tabule návštěvníkům představí historii Vápenné, místní přírodu i pamětihodnosti. Stezka je zavede například ke Ztracenému vodopádu, na Lví horu, jeden z největších vrcholů Rychlebských hor, nebo k jeskyni Na Pomezí. Nevyhýbá se ani dvěma z řady zatopených lomů, kterými je zdejší kraj posetý: Arcibiskupskému a Vycpálek.

Trasa stezky je značená šipkami a vede většinou mimo klasické turistické trasy. „Do budoucna bude pravděpodobně vyznačena jako turistická trasa nebo cyklotrasa. Jednali jsme s Klubem českých turistů, aby až najdeme nějakou korunu, byla vyznačena a zaznamenána v mapách," řekl Hannig.

Vybudování naučné stezky si vyžádalo 450 tisíc korun. Devadesát procent z této částky uhradila dotace.