„Dokončení těchto projekčních prací se předpokládá v polovině roku 2016," sdělila mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Rozšíření jezu o třetí pole by mělo pomoci při zlepšování protipovodňové ochrany města Hranice ještě před vybudováním plánované nádrže u Teplic nad Bečvou.

Jde o nezbytnou část protipovodňových opatření. Nové jezové pole by mělo být stejného tvaru a rozměrů jako stávající dva jezy.

„Právě tyto jezy nyní vytváří určitý špunt, který se rozšířením odstraní. Plynulejšího průtoku se dosáhne přistavěním jednoho jezového pole na levobřežní straně současného jezu," pověděla dále mluvčí Povodí Moravy, které je investorem celé akce.

Navýšení ochranné zdi

Společně s rozšířením jezu se mohou Hraničtí těšit i na další opatření,což potvrdil i mluvčí města Petr Bakovský.

„V rámci první etapy protipovodňových opatření, by se měly navýšit ochranné zdi nad jezem po obou stranách Bečvy, konkrétně v Kropáčově ulici," pověděl.

Další hráze a zídky by společně s rekonstrukcí jezu měly zajistit ochranu před průtoky 650 až 700 metrů krychlových za sekundu, což odpovídá padesátileté vodě. Nyní tyto projekční práce řeší město.

Podle slov Gabriely Tomíčkové si tato investiční akce vyžádá částku téměř dvě stě milionů korun. Proto Povodí Moravy bude žádat o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství. Dále by se do investice měl zapojit i Olomoucký kraj a město Hranice.

„Realizace celé akce bude trvat přibližně dva roky," podotkla Tomíčková.

Začátek stavby: v roce 2017

Ministerstvo zemědělství bude financovat stavby technického charakteru, z peněz Ministerstva životního prostředí se zaplatí přírodě blízká protipovodňová opatření tak, aby si řeka zachovala svůj osobitý krajinný ráz.

Do roku 2022 plánuje Povodí Moravy investovat asi 2,1 miliardy korun do protipovodňových opatření, které by měly přinést komplexní ochranu sídel podél toku Bečvy.

„Co se týká třetího jezu, konkrétní termíny těžko předpovídat, ale pokud vše půjde hladce, stavba by mohla být zahájena v roce 2017," uzavřela mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.