Proti skácení lip brojí několik místních obyvatel, kteří se rozhodli uspořádat petici za jejich zachování.

Obec nakonec rozhodla, že se stromy budou místo skácení podkopány, což však může trvale poškodit jejich kořeny.

O odstranění lip požádal městys zhotovitel stavby nové kanalizační sítě.

„Dne 7. února rada městyse odmítla můj požadavek na vypracování dendrologického posudku a rozhodla, že pokácené lípy budou prodány zájemcům za cenu pět set korun za metr krychlový. Nespokojen s tímto stavem jsem následující den odeslal žádost o prověření kácení České inspekci životního prostředí (ČIŽP)," uvedl radní městyse Radek Zbožínek.

„Od začátku roku jsme komunikovali s oddělením ochrany životního prostředí přerovského magistrátu, které navrhlo dvě varianty. První z nich by znamenala skácení lip a po skončení stavby kanalizace jejich náhradní výsadbu," uvedl starosta Brodku u Přerova Jan Beneš.

Druhou možností bylo podle něj ponechat stromy na místě, výkop v místě kořenů provést ručně a zmírnit odstranění nosných kořenů stromů.

„Nakonec jsme se rozhodli pro druhou variantu s tím, že pokud by v budoucnu došlo k případnému úhynu stromů, městys by zajistil jejich náhradní vysázení," dodal.

Protlak by zachránil všechny stromy

Na později svolaném jednání bylo dohodnuto, že výkopové práce budou u lip prováděny ručně do hloubky sedmdesáti centimetrů a že se ve vzniklé rýze kořeny o průměru větším než tři centimetry neporuší. Výkop poté bude dále možné hloubit strojně.

„Ostatní kořeny budou ostře seříznuté a kořeny průměru nad dva centimetry budou natřeny růstovým balzámem. Po odebrání statického minima kořenu by však v budoucnu mohlo dojít k selhání stromů. Zachování kořenů by bylo možné pouze v případě použití bezvýkopové technologie," dodal Radek Zbožínek.

Podle něj byla cena pěti stromů, které jsou nejblíže obydlené části, oceněna odborníky na částku 520 tisíc korun. Kontaktoval proto několik firem zabývajících se prováděním protlaků.

„Touto metodou by se podařilo zachránit všechny stromy a cena by byla odpovídající významu a hodnotě aleje v historickém centru obce. Nabídka jedné z firem činila zhruba dvě stě tisíc korun a podle jejího vyjádření by dodržela požadovaný sklon kanalizace," upřesnil.

Podle vyjádření dendrologa na sebe bere městys v případě aktuálně zvolené varianty výkopu zodpovědnost, protože u některých stromů může v budoucnu vzniknout bezpečnostní riziko.

„U pěti stromů není možné provést výkopové práce podle normy o ochraně dřevin při stavebních pracích. Na svolaném jednání jsem doporučila tyto stromy buď vykácet, nebo u nich provést bezvýkopovou metodu. Otevřený výkop nezaručí stromům optimální růstové podmínky a může vést za několik let k jejich chřadnutí. Lípy by se poté měly pravidelně kontrolovat pomocí stavových zkoušek," řekla dendroložka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Irena Vágnerová.

Starosta Brodku u Přerova však poukazuje na fakt, že metoda protlakem nebo vrtáním by byla finančně velmi nákladná a nezaručuje dodržení minimálního sklonu kanalizace podle projektové dokumentace.

„Řešení, které navrhuje pan Radek Zbožínek, by vyšlo na částku okolo půl milionu až sedm set tisíc korun, což je nesrovnatelně vyšší než cena za ruční kopání. Na jedné straně jsem rád, že stromy nemusíme kácet, na straně druhé ale musíme šetřit náklady a hlavně dodržet podmínky smlouvy se Státním fondem životního prostředí, jinak nám hrozí vysoké sankce," uzavřel starosta.