Smyslem existence takových parků je propagovat území, které je geologicky zajímavé. Geoparky ale upozorňují i na přírodní, kulturní nebo historické hodnoty, které s geologickými fenomény v daném místě souvisí.

„V Jeseníkách jsou to především památky na slavnou éru dolování, ať už je to kámen nebo drahé kovy. Je to ale i řada dalších památek," řekl Jiří Krist, předseda Místní akční skupiny Opavsko, která se na vzniku geoparku podílí.

Území plánovaného geoparku se táhne od jihu od Budišova nad Budišovkou přes masiv Nízkého a Hrubého Jeseníku až po Rychlebské hory na severu. Z této elipsy na západě vybíhá Staroměstsko a Králický Sněžník. Na východě chtějí do geoparku jeho tvůrci začlenit Krnovsko a Osoblažsko.

Zatímco v jižní části území se nachází břidlice a nejmladší sopky v českých zemích, jeho severní část v minulosti proslula díky dobývání zlata nebo kamene. V Javornickém výběžku se dodnes těží žula, vápenec a mramor.

„Myslím, že Jeseníky se mají čím pochlubit jako málokdo jiný v naší republice," poznamenal Krist.

Na vzniku geoparku se podílí devět místních akčních skupin, které sdružují obce, podnikatele a neziskové organizace. K nim se přidaly euroregiony Praděd a Silesia, Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky.

„Smyslem geoparků je pod jednotnou značkou prezentovat určité území, představit v něm určité příběhy, které mohou být atraktivní pro cestovní ruch. Je to hodně rozšířeno ve světě. Jsou turisté, kteří takové certifikované geoparky vyloženě vyhledávají," sdělila vedoucí správy CHKO Jeseníky Michaela Pruknerová.

Správa CHKO má v celém projektu poradní roli. Velká část území geoparku se totiž nachází v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. „Máme o tuto prezentaci a interpretaci přírodních hodnot vůči veřejnosti zájem, takže tuto aktivitu podporujeme," doplnila Pruknerová. Na způsob ochrany přírody nový projekt vliv mít nebude.

V pátek 30. listopadu se v Bruntále uskutečnila ustavující schůze Sdružení pro Geopark Jeseníky, které bude novou aktivitu zaštiťovat. „V cestovním ruchu je důležité mít něco, co sousedi nemají, být něčím zvláštní. Geoparků je po světě celá řada, ale zase ne tolik, aby nebyly něčím jedinečné, řekl Jiří Krist.

V regionu se odehrává tichý zápas o turisty mezi Jeseníky a Beskydy. Ostravsko-karvinská aglomerace, kde žije přes půl milionu lidí, leží zhruba uprostřed. Tamní obyvatelé ale mnohem častěji navštěvují Beskydy. „Možná je to menší vzdáleností, ale možná i lepší infrastrukturou. Teď by Jeseníky chtěly získat něco, co Beskydy nemají," uzavřel Krist.