Kaplička zasvěcená sv. Vendelínovi bývá otevřená pro veřejnost jen výjimečně. „O hodových slavnostech, v květnu na májovou a o vánočních svátcích či na přelomu roku," vyjmenovala Alena Vyplelová z osadního výboru.

Prvním počinem z posledních let při renovaci kapličky byla restaurace štukové sochy sv. Vendelína s ovcemi, jíž v roce 2000 poničili vandalové. Starost o další práce při rekonstrukci si pak vzal za svou pozdější předseda osadního výboru František Kučera, jenž nechal stavbu odvodnit i vybudovat nové dřevěné posezení, podlahy, zrenovovat oltář a postupně dosadit i mříže do oken.

„Ve vánočním čase, kdy památku otevřeme pro veřejnost, jsme vždycky do kapličky dali i kasu na sbírku pro zakoupení vlastního betlému, který jsme si až dosud půjčovali v muzeu," prozradila Alena Vyplelová. Postupně se tak kozlovickým podařilo nakoupit pětadvaceticen­timetrové figury od řezbáře Jana Vinckera z Teplic nad Bečvou.

„Letos poprvé se budeme radovat z více než třiceti vlastních figur," těší se jedna z pořadatelek dnů otevřené kaple. Ty nastanou 24., 25. a 26. prosince vždy od 13.30 do 15.30 hodin a 31. prosince a 1. ledna od 14 do 16 hodin. „Opět bude k dispozici kasička a očekáváme, že příznivci místní části opět přispějí na další rozšíření betlému," dodala Alena Vyplelová.

Kaple sv. Vendelína v Kozlovicích stojí na návsi, na místě bývalé zvonice, která v roce 1872 vyhořela a spolu s ní i několik gruntů. Tehdy se lidé na postavení nové kaple složili. Dokončena byla až roku 1876, kdy, jak dokládá historický nápis: „…našu letošnim rokem s přispěním zdejších občanu vystavenou kaplu ke cti a chvále sv. Vendelina, kterou jsme i slušným v gothickém slohu vystaveným oltářem ku sloužení mše sv. opatřili, pro všecky budoucí časy udržeti a v nejlepším pořádku zachovati chceme." Zdá se, že tomuto slibu klozlovičští dostáli.