„Stačí nám tady skládka, továrnu zde nechci. Nesouhlasím s tím. Mám tři děti a ten zápach ze skládky nám tady stačí," reagoval na informaci, že v Němčicích nad Hanou by v budoucnu mohla vyrůst, pod záštitou slovenské firmy, nová továrna na zpracování použitých pneumatik, Radoslav Fečo.

Se záměrem firmy místní razantně nesouhlasili. Němčičtí radní ale firmu, kterou například na Slovensku pětkrát odmítli, přijali téměř vstřícně a neodradilo je ani to, že přednášející potvrdil, že v normě budou do ovzduší při zpracovávání unikat zplodiny a občas se stane, že něco zasmradí.

Vášnivá debata v kině tehdy skončila předčasně. Lidé ale dávali radním najevo jasný nesouhlas dál. S tím, že by v blízkosti jejich obydlí měla vyrůst továrna na zpracování pneumatik se nesmířili a bojovali.

V lednu snaha místních, kteří v celé záležitosti neváhali oslovit odborníky, přinesla ovoce. Němčičtí ale museli jednat velice rychle. Hlavní slovo nakonec měli lidé z Němčic, kteří jsou vzdělaní v oblasti chemie a rychle pochopili, jaký by mohla mít továrna neblahý vliv na život v obci.

Námitky lidí i odborníků

„10. ledna se na úřední desce Olomouckého kraje objevilo, že se zahajuje zjišťovací řízení záměru „Závod na produkci kapalných uhlovodíků tepelnou depolymerizací odpadních polymerů Němčice nad Hanou". Možnost podat připomínky k tomuto řízení bylo 20 dnů od vyvěšení na úřední desce, tedy do 30. ledna. Po tomto termínu nemusí být k připomínkám přihlédnuto," nechala se slyšet Bohumila Procházková z Němčic nad Hanou, jejíž syn je biochemik a ona sama se jako hydrogeolog v brněnském Geotestu zabývala ochranou podzemních vod, proto má rovněž jako syn znalosti z hlediska toxicity a kancerogenity (schopnost vyvolat rakovinu pozn. red.) chemických látek.

„Na úřední desce Němčic se informace objevila o šest dní později, 16. ledna. Možná radní kalkulovali s tím, že nikdo nepodá námitky, které by mohli vzít v potaz," uvažuje Bohumila Procházková s tím, že to byla velmi krátká doba na prostudování dokumentace investičního záměru a sepsání námitek.

„Samotný investiční záměr měl 62 stran a několik příloh a studií," uvedla Bohumila Procházková s tím, že investiční záměr na „spalovnu pneumatik" byl sepsán pod hlavičkou firmy Strojírny K&K, která je se slovenskou firmou KFŠ – Delta personálně propojená.

„Všichni, kteří byli jasně proti se museli rychle zaktivizovat a napsat své námitky, protože postoj zastupitelů byl nejasný. Jasně proti byl jen zastupitel Jiří Zatloukal. Nebezpečí bylo velké, protože provoz měl být jen 73 metrů od první obytné budovy a 85 metrů od rodinných domů," popsala bývalá hydrogeoložka Bohumila Procházková z Němčic nad Hanou s tím, že místní obyvatelé chodili na městský úřad s připomínkami a mimo jiné sepsali proti továrně petici.

Komise výstavbu nedoporučila

Připomínky odborníků pak přesvědčily i radní, že záměr investora by skutečně mohl negativně ovlivnit život ve městě. Komise životního prostředí Němčic nad Hanou stavbu továrny také nedoporučila.

„Oznámení o záměru výstavby „Závod na produkci kapalných uhlovodíků tepelnou depolymerizací odpadních polymerů Němčice nad Hanou" vypracované Mgr. Alanem Kašparem shledává Komise životního prostředí nedostatečným a diskutabilním," píše se ve zprávě Komise životního prostředí Němčic nad Hanou, kde navíc její členové uvádějí, že z uvedené práce je patrný výskyt rakovinotvorných látek v procesu výroby a není jednoznačně jasné, v jakém množství se tyto látky vyskytují také v pyrolýzním plynu.

Zásadními materiály pak byly také nezávislé posudky odborníků, ke kterým dali pokyn někteří místní.

„Z obav, aby nedošlo k podjatosti nechal syn, Lubomír Procházka, udělat odborný posudek u odborníka na toxicitu Miroslava Machaly z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, dalším a zcela nezávislým vyjádřením byl posudek od neziskového sdružení Arnika, který si objednal manžel a zdejší místní odborník Miroslav Urbánek, kde se vyjádřil proti továrně mezinárodně uznávaný odborník Jindřich Petrlík," vyjmenovala Bohumila Procházková.

Všechny odborné posudky, které se shodovaly v tom, že by továrna využívala neověřenou technologii a Němčice by se staly pouze zkušebním polem s riziky pro obyvatelstvo, pak Němčičtí předali radním. Ti, se s posudky odborníků v ruce, rozhodli ve čtvrtek k veřejnému jednání s místními v němčickém kině Oko.

Názorový obrat

Někteří místní jsou přesvědčeni, že kdyby v jejich městě nebyli odborníci, docela možná by radní se záměrem firmy souhlasili dál.

„Město hrálo mrtvého brouka, Bohumila Procházková s manželem a synem nebo Miroslav Urbánek, což je další místní odborník z oblasti chemie nechali udělat odborné posudky a udělali vše proto, aby město změnilo názor na stavbu továrny," řekl zastupitel Jiří Zatloukal z Němčic nad Hanou, který se od začátku stavěl proti souhlasným názorům svých kolegů, s tím, že radní ve čtvrtek obrátili proti říjnovým názorům o 180 stupňů a staví se, po tom, co dostali do rukou odborné posudky, proti výstavbě továrny.

„Silným argumentem, proč jsme nakonec proti výstavbě je fakt, že výrobu investoři chtěli umístit do areálu bývalých stavebních strojů, což je 75 metrů od obytných domů. Takže pětičlenná rada se k záměru výstavby továrny na pracovní poradě postavila negativně v souladu s pracovníky komise životního prostředí," řekla v pondělí starostka Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková.

Město má nakonec i oprávněné obavy, že v případě souhlasu s investorem by ztratilo zájemce o nedaleké pozemky.

„V blízkosti, kde by měla stát továrna jsme prodali pozemky, kde by měly vyrůst rodinné domy, plánujeme nedaleko také oddechovou zónu v podobě parku nebo zde bude obchod. Zájemce o tyto pozemky by mohla továrna tohoto typu odradit," vysvětlila starostka Ivana Dvořáková, proč se radní rozhodli od prvotních pozitivních názorů na výstavbu fabriky, která by zpracovávala staré pneumatiky, raději ustoupit.