Co přesně kontrola zjistila? Z osmi odebraných vzorků vyhovovaly pouze tři, u zbývajících pěti byl zjištěn zvýšený obsah bakterie legionelly. Odebrání vzorků a jejich vyhodnocení prováděl Státní zdravotní ústav v Ostravě se sídlem v Olomouci.

„Zvýšený obsah bakterie byl zjištěn v DPS U Žebračky, Mervartova, Na hrázi a Trávník. Vyhověly pečovatelské domy na Jižní čtvrti a v Tyršově ulici. U Strhance jsou dva typy potrubí, v jedné části problém nebyl, ve druhé ale ano," upřesnila Eva Pospíšilíková z odboru majetku přerovského magistrátu, který nechal provést kontrolní odběry.

Město prý ihned poté, co obdrželo počátkem srpna výsledky testů ze Státního zdravotního ústavu, učinilo rázné kroky. Odbor majetku informoval o výsledcích měření oba dodavatele, tedy společnosti Dalkia a Teplo Přerov, které uvedené objekty zásobují teplem a teplou vodou.

„Státní zdravotní ústav nám doporučil kontaktovat odbornou společnost, s níž bychom konzultovali postup pro odstranění legionelly a následnou prevenci opětovného vzniku," konstatoval náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Doporučeným postupem, jak bakterie zlikvidovat, je přehřát vodu tak, aby na kohoutku v bytě bylo alespoň 65°C, a při této teplotě pak odpouštět teplou vodu. Přehřátí vody město postupně dohodlo s dodavateli a provedlo. Po dvou týdnech bylo nutné vzorky odebrat znovu. Nyní se čeká na výsledky.

„Rozbor bude proveden ještě detailněji, abychom znali všechny přítomné typy legionell, obsažené v teplé vodě, a mohli stanovit nebezpečnost jednotlivých typů. Při této příležitosti budou odebrány i zkušební vzorky studené vody, a to z důvodu přesnějšího stanovení místa výskytu legionell," doplnil.

Senioři: zdravotní problémy jsme neměli

Město obyvatele domů o problému okamžitě informovalo. „Zároveň jsme monitorovali, zda v uvedených zařízeních u občanů nedochází ke zhoršenému zdravotnímu stavu – nic takového jsme ale nezaznamenali," podotkl vedoucí odboru majetku magistrátu Zdeněk Vojtášek.

Obyvatelé pečovatelských domů nesměli až do odvolání používat teplou vodu. Na mytí nádobí a běžnou hygienu si tedy vodu ohřívali. „Tři dny jsme si nepouštěli teplou vodu. Studenou jsme převařovali, ale pak to odvolali, tak snad je vše v pořádku," přiblížila paní Zdena, která bydlí v jednom z pečovatelských do­mů.

„Já si vodu převařovala i dříve. Žádné zdravotní problémy jsem nezaregistrovala, netrpěla jsem průjmem ani bolením břicha," doplnila ji také paní Květa.

Ředitel společnosti Teplo Přerov Jaroslav Klvač uvedl, že byly ve spolupráci s městem učiněny kroky k likvidaci legionelly. „Je to záležitost města. Provoz pečovatelských domů spadá pod odbor správy majetku. Naše společnost nevlastní rozvody v budovách," vysvětlil.

Podle předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace v Přerově Michala Chromce se lidé nemusejí obávat toho, že by se bakterie dostala do zdrojů pitné vody. „Zdraví obyvatel, kterým dodáváme do kohoutků pitnou vodu, není nijak ohroženo. Tento problém se týká pouze teplé vody," ujistil.

Opozice: O výskytu legionelly mělo město informovat

Kvůli opožděné informovanosti o výskytu bakterií legionelly se do vedení radnice pustila opozice. „Je pro nás naprosto nepřijatelné, že radnice neinformuje o tak závažné věci, jakou je přítomnost bakterie legionelly ve vodovodních systémech na území města," konstatoval zastupitel Vladimír Puchalský (SpP).

„Orgány města jsou ze zákona povinny o tak závažné věci, související s veřejným zdravím, okamžitě informovat všechny občany. A ne tyto skutečnosti zamlčovat a tutlat. Stejně tak se chovají i v případech opakovaného zápachu z provozu společnosti Metso Minerals, jednoho z největších znečišťovatelů ovzduší v kraji. A to ani nevíme, jak toxický je obsah imisí. Ignorance současných orgánů města těchto život ohrožujících prvků v Přerově je trestuhodná," řekl.

Přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD) si ale nemyslí, že by město něco zanedbalo. „Nebylo třeba děsit obyvatele a vířit obavy. Dotčení obyvatelé i jejich rodiny dostali informaci. Je to obdobné, jako kdyby se nám v některé ze škol vyskytla infekční nemoc. Budeme informovat děti a rodiče, ale rozhodně nebudeme vyvolávat hysterii," uzavřel primátor.

Co je Legionella Legionella je bakterie, která je původcem nebezpečné formy zápalu plic, takzvané „Legionářské nemoci." Bakterii legionella se pozorně studuje od roku 1976, kdy na kongresu pro válečné veterány – legionáře ve Philadelfii došlo vinou špatně udržované klimatizace k hromadné nákaze touto bakterií. Průběh onemocnění byl tak silný, že 36 účastníků tohoto kongresu zemřelo.

Výskyt bakterie Legionela pro svůj růst vyžaduje teplotu vody v rozmezích 20 – 45°C. Jestliže je teplota vody vyšší, legionela hyne, jestliže je nižší, nemnoží se, ale může usnout a probudit se v momentě, kdy teplota vody zase stoupne. Dále má ráda dostatek živin a zejména přítomnost určitých kovů jako železo, měď a zinek. Proto se jí tak dobře daří právě v klimatizačních zařízeních a vodovodním potrubí.

Jakým způsobem se lze nakazit Nejčastěji dýcháním vzduchu, který obsahuje legionelly v drobných kapkách vody. Při vypití vody z kohoutku či při sprchování kontaminovanou vodou a průnikem legionelly z vody do nosohltanu a odtud do dýchacích cest.

Kde jsou riziková místa Všude, kde se tvoří drobné kapky vody, které mohou obsahovat legionelly, tedy především sprchy, bazénky se vzduchovými a vodními tryskami, fontány, zvlhčovače. inhalátory a podobná zařízení. V menší míře též kohoutky umývadel a dřezů (zvláště s perlátory), vany s tekoucí vodou, splachování vody na toaletách.

Projevy nemoci Legionářská nemoc se projevuje zejména příznaky zápalu plic virového typu. To znamená suchý a dráždivý kašel, bolest na hrudi, spíše lehce zvýšená teplota, bolesti hlavy. U některých nemocných je stav těžší a může dojít i ke zvracení, zmatenosti a nechutenství. Jako komplikace nemoci může dojít k selhání orgánů – ledvin a jater. Tento stav již může být smrtelný.

Kdo je ohrožen Významnou roli stav imunitního systému – proto jsou legionelózou ohroženi lidé vyššího věku, jejichž imunitní systém je slabší, lidé trpící nějakým chronickým onemocněním, které jejich imunitní systém vyčerpává, a lidé, jejichž imunita je třeba i léčebně oslabována, jak je tomu v případě po transplantaci orgánů. Dalším rizikovým faktorem je také kouření.