„Lidé s autismem si tak mohou postupně zvykat na odloučení od rodiny a na život s podporou asistentů. Krátkodobé pobyty autistů umožní rodičům a sourozencům získat čas na regeneraci sil a na odpočinek. To přispívá k prodloužení doby, kdy člověk s poruchou autistického spektra setrvá ve funkční rodině, která je nezastupitelná," uvedla ředitelka Dětského klíče Věra Nedomová.

„Pozemek bude převeden za cenu nižší než obvyklou ve výši 150 tisíc korun, protože obecně prospěšná společnost Dětský klíč je schopná z vlastních zdrojů uhradit pouze tuto částku," sdělil tajemník šumperské radnice Petr Holub.

Obecně prospěšná společnost Dětský klíč už několik let  provozuje dva odlehčovací byty v Šumperku, dům v Temenici službu rozšíří. Bude se jednat o přízemní objekt s podlahovou plochou 450 metrů čtverečných s pěti pokoji, relaxační místností, kuchyní a dalším zázemím.

„Je potěšitelné, že vznikne další zařízení pro autisty, i když řada lidí bude mít určitě výhrady. Ale kdo nemá zkušenost, jak náročné je pečovat o takto postižené dítě, nemůže pochopit, co každá pomoc znamená," řekla paní Lenka, která pečuje o dospělého hendikepovaného potomka.

Dětský klíč vznikl v roce 2000 a zaměřuje se na zlepšení kvality života a začleňování lidí s autismem a jejich rodin.

Autismus se řadí mezi nejzávažnější poruchy mentálního vývoje, naprostá většina postižených zůstává i v dospělosti závislá na pomoci druhé osoby. Výskyt poruch autistického spektra v populaci navíc roste. Autismus je diagnostikován přibližně každému stému narozenému dítěti. „Jen v Šumperku zprostředkuje Dětský klíč ročně diagnostiku tří až pěti nových případů. Každoročně nám přibývají dva až tři klienti," sdělila Věra Nedomová.