„Podařilo se nám snížit hráz o polovinu. Předpokládáme nyní, že se bobři odstěhují nebo se naopak budou snažit hráz znovu postavit. Na místě je podle našich odhadů celá rodinka čítající 12 až 16 bobrů," řekla dnes ČTK mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Vodohospodáři budou podle ní usilovat o odstranění celé hráze, lhůta pro vyřízení však trvá dva měsíce. „Problém se odstraněním části hráze nyní vyřešil, bobři jsou ale schopni ji do tří dnů postavit do stejné výšky," dodala Tomíčková.

Bobří hráz postavená u čistírny odpadních vod způsobuje podle odborníků zvýšení hladiny v toku, který poté zaplavoval objekt patřící čistírně. Velké problémy by čističce mohla hráz způsobit především při jejím dalším navýšení nebo při vyšších srážkách. V krajním případě se podle odborníků může stát, že voda bude neregulovatelně protékat čističkou a vyřadí ji tak z provozu.

Výjimku kraje na snížení hráze už Povodí Moravy letos využilo na říčce Nemilanka v Olomouci, kde bobří hráz nebezpečně zvýšila hladinu toku a voda už začala zaplavovat kanalizaci a prosakovat do sklepů domů.

Bobr evropský se v povodí Moravy objevuje již od pramenných oblastí toků v Jeseníkách. Ve větší míře se vyskytuje v Litovelském Pomoraví. Jako druhý největší hlodavec na světě je dokonale přizpůsoben životu ve vodě. Své hráze buduje za účelem zvýšení hladiny nad vchodem do nory, která jim umožňuje snadnější transport potravy a brání promrznutí vody až na dno. Jedná se o chráněný živočišný druh, a to nejen v Česku, ale i ve světě.