Podle finančního plánu, který schválili na svém posledním letošním zasedání zábřežští zastupitelé, by měly příjmy překročit dvě stě milionů korun, výdaje pak dosáhnou téměř čtvrt miliardy.

Schodek je naplánovaný na více než sedmačtyřicet milionů korun. Městu se ho podaří pokrýt díky dobrému hospodaření v minulých letech, kdy si vytvořilo rezervy v řádu desítek milionů.

V letech 2011 a 2012 město hospodařilo s přebytkem šedesáti milionů korun, další peníze uspoří letos. „Právě z těchto prostředků pokryjeme záporné saldo příštího roku. Přebytkový bude nakonec i letošní rok, ale ten ještě není účetně uzavřený. Ekonomická situace města je stabilizovaná," řekl starosta Zábřeha František John.

„Těch akcí, které si vedení města na příští rok naplánovalo, je určitě víc než dost. Ale na druhou stranu, pokud má město peníze, tak je má investovat a ne na nich sedět. Je tady spousta ulic a budov, které by si zasloužily opravit," míní Lenka Vaňková ze Zábřeha.

Největší investicí, která by měla příští rok město a jeho obyvatele čekat, je rekonstrukce stávající kanalizační sítě a budování nové. Chystá ji společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, jejímž je město akcionářem a bude se stavbě, která bude co do finančního objemu největší investicí v historii Zábřeha, podílet.

Rozsáhlý projekt v celkové hodnotě téměř 1,7 miliardy korun, který se kromě Zábřeha dotkne i dalších čtyř měst v regionu – Mohelnice, Šumperka, Loštic a Hanušovic, ale ještě součástí zábřežského rozpočtu není.

Pokud se podaří vyřešit všechny problémy a nakonec se po dlouhých peripetiích opravdu bude stavět, budou muset zábřežští zastupitelé schválit příslušnou rozpočtovou změnu.

„Spuštění projektu zatím brání mimo jiné neshoda v tom, kdo zajistí financování domovních přípojek v případě změny vedení kanalizace. Nicméně město Zábřeh je na ni finančně připraveno," vysvětlil starosta John.

Celkem se jedná o 850 milionů korun, které se mají ve městě v příštích dvou letech prostavět. Zábřeh se na investici bude podílet částkou pětasedmdesát milionů korun. Tu si půjčí od banky, která zvítězila ve výběrovém řízení.

Celkem si město na tuto akci vezme úvěr ve výši sto milionů korun. Zbývajících pětadvacet milionů použije na opravu nejdůležitějších komunikací, které při výstavbě kanalizace dělníci rozkopou.

Nyní běží lhůta, po kterou se mohou neúspěšní účastníci výběrového řízení na banku, jež městu poskytne úvěr, odvolat. „Schválení smlouvy s poskytovatelem úvěru pak bude možné hned na začátku příštího roku. Pokud budeme dodržovat rozpočtovou kázeň a budeme pokračovat ve střídmém hospodaření, bude možné zvládnout i tak velkou investiční akci," věří starosta města.

Kromě rekonstrukce kanalizace bude město v příštím roce pokračovat v opravě takzvané Masarykovy školy pro potřeby zdejší základní umělecké školy. Ta by mohla stát až osmačtyřicet milionů korun. „Nyní běží výběrové řízení a předpokládáme, že se v něm cenu podaří snížit někam ke čtyřiceti milionům," dodal František John.

Připravuje se také stavba kruhového objezdu na velmi frekventované křižovatce ulic ČSA a Postřelmovské u kulturního domu. Většinu nákladů v celkové hodnotě pětadvaceti milionů korun uhradí Olomoucký kraj, který je vlastníkem komunikací. Město se bude na investici podílet přibližně jedním milionem na úpravu chodníků a přechodů pro chodce.

tabulka.