Nakladatelství Garamond realizovalo náročný projekt z popudu učitele a překladatele Petra Šrůty. Ten o problému diskutoval se svými studenty. Téma Kaligramů veršů uspořádaných do obrazců mu nedalo spát. Obzvláště ho trápilo, že skutečný význam téhle sbírky zůstává českým čtenářům utajen. Předchozí vydání ze šedesátých let obsahovalo řadu omylů a nepřesností.

V zahradě hospůdky

Proto se Šrůta rozhodl, že poslední sbírku Guillauma Apollinaira přeloží znovu. Dcera mu pomohla s překre-slováním, poradním hlasem přispěly takové kapacity jako profesor Jiří Pelán. Skoro přesně po jednom století tak v českém prostředí znovu rezonují texty básníka, který ovlivnil největší osobnosti tuzemské literatury od Karla Čapka přes Jiřího Wolkera až po Vítězslava Nezvala. Už od Čapkova legendárního překladu Apollinairova Pásma, ve kterém se objevují narážky na básníkovu krátkou návště-vu české metropole, cítíme, že je tento Francouz záhadného polského původu, narozený v Římě, také trochu náš.

Muzeum Enigma vystavuje dílo Salvadora Dalího.
Zhmotněné sny Salvadora Dalího. Jeho sochařské dílo přibližuje Enigma

„Jsi v zahradě hospůdky v okolí Prahy / Cítíš se zcela šťasten na stůl růži ti dali.“ Ta jeho zastávka v hotelu Na Poříčí v březnu 1902 nabízí více otázek než odpovědí. Víme, že ho po městě provázel teprve patnáctiletý Josef Čapek, a díky jinému verši z Pásma jsme se dozvěděli i to, že se Apollinaire vylekal ve Svatováclavské kapli Pražského hradu. „V achátech svatovítských zříš zděšen své vlastní rysy / Na smrt jsi smuten byl v ten den kdy sebe v nich objevil jsi.“

Po tomhle jeho výletu zbyla ještě slavná povídka Pražský chodec. Ale Kaligramy, sbírka, kterou básník napsal těsně předtím, než na podzim roku 1918 zemřel, už vznikala v úplně jiných kulisách. Byla psána za války, kterou Apollinaire prožil přímo na bojišti. Z mnoha svědectví vyplývá, že na frontě projevil nebývalou statečnost a zároveň nezapomínal na humor a poezii, dvě věci, jimiž byl mezi přáteli proslulý.

Zavražděný básník

Ještě za svého života si předpověděl osud názvem románu Zavražděný básník. Poté, co byl vážně zraněn střepinou německého granátu (viz hlavní snímek), pokračoval už jako válečný veterán v práci. Stal se ikonou mladých literátů, kteří obdivova-li jeho odvahu experimentovat. Úspěch si však dlouho nevychutnával. Sedm měsíců po vydání Kaligramů zemřel Apollinaire v pouhých 38 letech na španělskou chřipku.

Nová výstava brněnského Moravského zemského muzea představuje rozsáhlou tvorbu spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory, autora Ferdy Mravence.
Odhalí tvorbu otce Ferdy Mravence. Nová výstava ukáže i Sekorovy brouky