Pamětní deska obsahuje dva hodinové stroje, které jsou navzájem spojeny a v závislosti na denní době tvoří různě se otevírající a zavírající knihu. Otevřená kniha je shodou okolností v logu fakulty.

"Pokoušel jsem se představit si něco, co by panu Patočkovi nevadilo. Plastika je nejednoznačná a neevidentní, skutečný výklad je na každém," sdělil Smetana.

Kinetická pamětní deska odkazuje na jednoho z nejvýznamnějších českých filozofů, fenomenologa Patočku, který na pedagogické fakultě v jejích počátcích vedl filozofické semináře. Po únoru 1948 však kvůli politickým problémům a nátlaku zejména ze strany studentů ukončil působení na fakultě.

Važme si možnosti svobodného studia

"Ne vždy mohli být učitelé naší instituce svobodní v preferenci vyznání či hodnot. Více než polovinu času existence naší fakulty byla příprava učitelů pod silným tlakem komunistické ideologie, která si osvojovala právo zasahovat nejen do obsahu, ale i metod a forem vzdělávání. Važme si možností studia, které nám dává tato doba a uchovejme si ji v našem životě, co nejdéle," apeloval Němec.

Kromě Patočkovy pamětní desky se na chodbu fakulty vrátila busta Jana Amose Komenského. Původní sádrovou nahradila bronzová. Rektor univerzity Mikuláš Bek spolu s děkanem také dnes předali ocenění významným osobnostem fakulty i úspěšným absolventům. Nově udělované vyznamenání se má stát tradicí jako připomínka důležitosti práce učitelů.