Oborová medaile Vojtěcha Náprstka je určena vědcům či publicistům jako ocenění za dlouholetou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků. Akademie věd ji udílí od roku 2002.
Jana Šrotová je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Čtěte také: Ministr Herman ocenil Rytíře, Dámy a Mecenáše české kultury

Časopis vychází od roku 1853

V roce 2000 nastoupila jako redaktorka do časopisu Živa, v němž je od roku 2006 šéfredaktorkou. Časopis, který vychází už od roku 1853, přináší články z biologických oborů a tématy přesahuje do genetiky, virologie nebo parazitologie.

„Pod jejím vedením se Živa stala moderním populárně-naučným periodikem, sdružujícím autory z ústavů AV ČR, univerzit a dalších odborných institucí, za jejího působení se významně rozšířil okruh témat i autorů," uvedla k udělení medaile Akademie věd.

Vejvoda se specializuje na etnomuzikologii

Šrotová se také snaží vychovávat další generaci biologů - v časopise zavedla rubriku určenou přímo k výuce biologie na středních školách, spolupracuje s Biologickou olympiádou, podporuje odborná soustředění středoškolských studentů či každoroční konference Zoologické dny.

Zdeněk Vejvoda vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, je pracovníkem Etnologického ústavu Akademie věd. Specializuje se na etnomuzikologii, strukturální analýzu českého písňového typu a využití počítačových databází v etnomuzikologii.

Spolupracuje s hudební redakcí Českého rozhlasu

Věnuje se zkoumání lidové instrumentální hudby v Čechách a dudácké hudební a taneční kultury jihozápadních Čech. Od roku 1993 je uměleckým vedoucím, choreografem a autorem hudebních úprav dětského folklorního souboru Sluníčko Rokycany. Od roku 2003 vyučuje lidový tanec na Pražské konzervatoři. Spolupracuje s hudební redakcí Českého rozhlasu, jako autor hudby a choreografií také s amatérskými i profesionálními soubory.