Spojují je stejné věci: zápal pro kreativitu, dostatek látek, vysoký stupeň dovednosti a schopnost improvizace. Jak připomíná kurátorka výstavy a také autorka některých quiltů Jana Štěrbová, je úspěch českého quiltu dán i silnými individuálními příběhy jednotlivých autorek.

Bez jejich vytrvalé práce na nových projektech, ochotě vystavovat a předávat znalosti, by český quilt nebyl zastoupen v tolika mezinárodních kolekcích, v soukromých i muzejních sbírkách včetně USA.

John Mucha, vnuk Alfonse Muchy a předseda Nadace Mucha
Alfons Mucha známý i neznámý. Všestranného umělce představí rodinná sbírka

První české quilty byly čistě klasické s patchworkovými topy, ale velmi brzy přešla část kreativnějších autorek k modernímu tvaru. V té době ještě nebyl běžně dostupný internet a pro mnohé byly zahraniční návody díky jazykové bariéře nedostupné. Masově pořádané kurzy napříč republikou vychovaly během několika let jak nové autory, tak i lektorky. Češky začaly jezdit na zahraniční výstavy a objevovaly postupně celou škálu quiltu, od tradice pro modernu.

Po klasické tkané tapisérii a lisované koláži vlněných art protisů vyrostla nová část české a evropské textilní tvorby. Díla inspirovaná dětskou hrou, oceánem, proměnami ročních období, městským zátiším či slavnými českými ženami teď uvidí i Amerika, země s quiltem rovněž pevně spjatá. K vidění budou do 2. září v Českém centru v New Yorku.