Výstava Křižovnické školy nemá na malém prostoru galerie postihnout celou práci všech autorů. „Díky bohaté sbírce jednoho ze ředitelů Křižovnické školy Jana Steklíka a laskavému zapůjčení některých originálů z majetku Heleny Wilsonové však uvidíme dobové práce, z nichž mnohé na jiných výstavách nebyly a jsou dochované v autentické podobě z počátku sedmdesátých let," uvedl kurátor galerie FONS Jan Adamec.

Bohaté sbírky

„Fotografie Heleny Wilsonové jsou v mnoha ohledech unikátní dokumentací aktivit Křižovnické školy a pražského undergroundu, které by bez nich zůstaly jen ústně předávanou legendou," doplnil Jan Adamec.

 Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu a její akce na fotografiích Heleny Wilsonové

„Podstatným povahovým rysem Křižovnické školy je neustálé společné spontánní vymýšlení nápadů, z nichž je realizována nepatrná část, a to ještě způsobem, který předem vylučuje jejich označení za event, akci, happening," prohlásila o práci tvůrců dnes již nežijící legenda undergroundu Ivan Martin Jirous.

Zůstávají introverty

„Pokud jde o tvůrce samotné, řekl bych, že zůstávají introverty. Zřetelným rysem jejich tvorby je to, že úloha autora, inspirátora či tvůrce ustupuje do pozadí. Je jenom tím, kdo poskytuje osnovu a osud své myšlenky vkládá do rukou těch, kteří se společně podílejí na její realizaci," uzavřel Ivan Martin Jirous.

Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu vznikla na počátku 60. let ve staroměstské hospodě U křižovníků. Původně ji tvořili Karel Nepraš a Jan Steklík. Věnovali se především instalacím a objektům.

(aja, sk)