Soutěž si klade za cíl ocenit a podpořit nejlepší české spisovatele. Ve zmíněné dvacítce jsou například díla Evžena Bočka, Alice Horáčkové, Vladimíra Poštulky, Andrey Sedláčkové, Petra Šabacha, Marka Šindelky, Michala Viewegha a Vlastimila Vondrušky.

"Do podzimu každý z porotců přečte všechny navržené tituly a ocení nejlepší z nich náležitým počtem bodů. V porotě zasedají literární vědci, novináři, knihkupci a navíc i samotní autoři. Členem poroty se totiž automaticky stává také každý vítěz předchozích ročníků soutěže, pokud se této pocty sám nevzdá," uvedla Batók.

Cena Josefa Škvoreckého se pořádá od roku 2006 a je určena českým autorům beletrie. Partnery ceny jsou Gymnázium Josefa Škvoreckého a nakladatelství Books and Cards. Společnost Josefa Škvoreckého právě hledá hlavního sponzora soutěže, na němž bude záležet výše finanční odměny pro vítěze. Předsedou poroty je Vladimír Karfík.

Společnost Josefa Škvoreckého byla založena v roce 1989. Prošla vývojem z hlediska počtu členů, od pěti set na začátku 90. let až k současnému počtu 23. Společnost vydala za dobu své existence 35 publikací, navíc vydává občasník či ročenku Danny. Uspořádala tři výstavy o nakladatelství 68 Publishers, podílela se na vydání CD ROM Josef Škvorecký: Život a dílo (1999), na konferenci věnované Josefu Škvoreckému v Náchodě (2004) a na dokumentech věnovaných Josefu a Zdeně Škvoreckým. Společnost vydala mimo jiné Bibliografii Josefa Škvoreckého a podílela se na jejím novém vydání. Spolupracuje také na vydávání spisovatelových spisů.