Češi mají jedinečnou možnost přinést své rodinné poklady (fotografie, pohlednice, filmy, zbraně…) z první světové války, nechat je na místě zdigitalizovat a přispět tak do jedinečné digitální knihovny a archivu Europeana. Dostanou možnost dozvědět se něco více o historii, vyprávět příběh své rodiny a připomenout si vzpomínky svých blízkých. Na www.europeana1914-18.eu tak zachytí pomocí různých předmětů klíčové momenty, stopy první světové války, od jejíhož začátku uběhlo 100 let.

Evropa si připomíná 100 let od trvání první světové války (upomínkové akce v letech 2014 - 2018). Projekt Europeana 1914 - 1918 má za cíl shromáždit rodinné vzpomínky na toto období ve vybraných evropských státech a představit je veřejnosti prostřednictvím internetu. Do projektu se zatím zapojilo 22 evropských zemí a teď je na řadě i Česká republika.

Vlastníte vzpomínkové předměty z období první světové války? Dopisy, fotografie, deníky nebo dokonce plakáty či filmy? Máte v podkroví zapomenutou truhlu s pohlednicemi, které si zde schoval Váš dědeček či pradědeček? Váže se k těmto vzácným věcem nějaký originální příběh? Doneste tato díla do pražského kina Ponrepo nebo brněnského kina Art, během sběrových dní v dubnu budou zdigitalizována a publikována na portálech Europeana a eSbírky. Součástí akce bude rovněž bohatý doprovodný program a promítání tematicky laděných filmů z období první světové války v doprovodu živé muziky.

Detailní program akce:

Praha, kino Ponrepo 2. a 3. dubna 2016 - Rodinný víkend

sobota 2. dubna
12:00 - 18:00
1. sběrový den v prostorách kavárny a ve foyer kina Ponrepo
Digitalizace objektů z první světové války, rozhovory s majiteli, katalogizace, identifikace filmových materiálů. Výstava ze sbírek Československé obce legionářské.

neděle 3. dubna
12:00 - 18:00
2. sběrový den v prostorách kavárny a ve foyer kina Ponrepo
Digitalizace objektů z první světové války
Výstava ze sbírek Československé obce legionářské

od 15:00 program pro děti:
Moderované pásmo s hudební dílnou (celkem 120 min):
Osudy dobrého vojáka Švejka I. (režie Jiří Trnka, 1954, 22 min), pásmo českých němých filmů z období 10. let 20. století, workshop ozvučujeme historii
další akce pro děti: výtvarná dílna, fotokoutek, živý kůň připomínající doby československých legionářů

Ve spolupráci s projektem Europeana a s pracovníky Národního muzea čeká diváky (ve věku od 7 do 100 let) interaktivní dětský program věnovaný období 10. let 20. století. Na programu bude loutkový Švejk z dílny Jiřího Trnky a děti si vyzkouší s hudebníkem a lektory kina Ponrepo ozvučování němých filmů. Malí diváci uvidí, že i s historií si lze hrát! Děti mohou do Ponrepa dorazit dříve a spolu s rodiči nebo prarodiči přinést dopisy, pohledy, fotografie, deníky, plakáty, filmy z rodinné historie. V Ponrepu budou připraveni odborníci (historici a filmoví vědci), kteří tyto památky z éry první světové války mohou pomoci identifikovat a časově určit, ale v případě zájmu také digitalizovat a zveřejnit na evropském portálu Europeana.

od 17:30 program pro dospělé:
Osudy dobrého vojáka Švejka (režie Karel Lamač, Svatopluk Innemann, Martin Frič, 1930, 76 min) s kvalitním živým hudebním doprovodem muzikantů Vojtěcha Procházky a Petra Vrby

Druhý den archivního projektu Europeana završí filmové zpracování románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka, které vzniklo ještě v éře němé kinematografie. Společnost Gloriafilm během jednoho roku (od 12. 2. 1926 do 11. 3. 1927) uvedla do kin tři tituly inspirované Švejkovými příběhy v režii Karla Lamače (Dobrý voják Švejk, Švejk na frontě) a Svatopluka Innemanna (Švejk v ruském zajetí – autor předlohy Karel Vaněk). V roli svérázného obchodníka se zaběhnutými (kradenými) psy se objevil populární herec Karel Noll, který měl s touto postavou předchozí divadelní zkušenosti a pro dobové české diváky a kritiku se stal Švejkovým ideálním představitelem. Promítaná verze je kompilace tří původních filmů vytvořená v roce 1930 režisérem Martinem Fričem na objednávku jejich výrobce.

Brno, kino Art 16. dubna 2016 - Ozvěny pražské části rodinného víkendu

12:00-18:00 - sběrový den
od 16:00 - program pro děti (stejně jako v Ponrepu):
Moderované pásmo s hudební dílnou (celkem 120 min):
Osudy dobrého vojáka Švejka I. (režie Jiří Trnka, 1954, 22 min), pásmo českých němých filmů z období 10. let 20. století, workshop ozvučujeme historii

od 18:00 - program pro dospělé (stejně jako v Ponrepu):
Osudy dobrého vojáka Švejka (režie Karel Lamač, Svatopluk Innemann, Martin Frič, 1930, 76 min) s kvalitním soundtrackem vytvořeným na míru hudebníkem Janem Kratochvílem

O Europeaně:
Europeana (www.europeana.eu) je evropská digitální knihovna, archiv a muzeum. Sbírá a umožňuje přístup k digitalizovanému materiálu knihoven a archivů, audiovizuálních archivů a muzeí. Spolupracuje s více než 3400 institucemi a její webová stránka je přístupná ve 27 evropských jazycích. Europeana umožňuje veřejnosti objevovat a poznávat kulturní a duševní vlastnictví Evropy prostřednictvím jednoduchého způsobu vyhledávání a virtuálních výstav. Od svého založení Evropskou komisí v roce 2008 postupně narostla až na současný počet 52 milionů dokumentů, které jsou na europeana.eu bezplatně přístupné. Portál navštíví ročně více než 4 miliony návštěvníků. Všechny příběhy a objekty sesbírané během Europeany 1914-1918 budou zveřejněny na www.europeana.eu.