Z české strany ocenění získali Lucie Suchá z časopisu Reportér a Vojtěch Berger a Dora Kaprálová z Českého rozhlasu. Z německých novinářů byli oceněni Corinna Antonová z Prager Zeitung, Arndt Ginzel a Martin Kraushaar z televizní stanice MDR a Martin Becker s Tabeou Soergelovou z rozhlasové stanice SWR. Zatímco čeští novináři se zaměřovali zejména na téma migrace a na to, jak se Německo s přílivem uprchlíků vypořádává, německé příspěvky se většinou zajímaly o témata, která zpravidla stojí mimo hlavní zájem německých médií.

K vypsání ceny vedly fond dva důvody

Zvláštní cenu Mileny Jesenské, která se uděluje za příspěvky věnované tématům, jako je občanská odvaha, multikulturní porozumění nebo tolerance mezi oběma zeměmi a jejich soužití v Evropě, získali Kaprálová a Kilian Kirchgessner z rozhlasové stanice Deutschlandfunk.

Ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek uvedl, že k vypsání ceny vedly fond dva důvody. „Chtěli jsme motivovat redakce, aby tolik nepodléhaly tlaku na zrychlené, zploštěné zpravodajství," řekl. „Druhý motiv vycházel z poslání fondu, a to je prohlubování porozumění mezi Čechy a Němci," dodal.

Vztahy mezi Čechy a Němci se musí pěstovat

Bývalý předseda Senátu Petr Pithart v hlavním projevu večera varoval před tím, že kdyby se vztahy obou států nepěstovaly, hrozí, že se lidé vrátí ke starým předsudkům a ještě si vybudují nové. V takovém případě by podle něj mohla znovu vyrůst hranice mezi oběma státy, kterou Češi a Němci pozvolna přestávají vnímat.

Pithart přitom vyjádřil přesvědčení, že proti hrozbě vzdalování Čechů a Němců musí vystoupit i novináři tím, že budou pravdivě informovat o událostech a stavět hráze chaosu falešných zpráv a konspiračních teorií.

Do prvního ročníku se přihlásilo přes 90 příspěvků 

Udílení cen provázel slavnostní ceremoniál, kterého se zúčastnili mimo jiné ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), německý ministr zemědělství a spolupředseda Česko-německého diskusního fóra Christian Schmidt nebo český velvyslanec v Německu Tomáš Podivínský.

Česko-německá novinářská cena se uděluje textovým, rozhlasovým a televizním příspěvkům, které přispěly k lepšímu porozumění mezi oběma národy. Oceňují se ty články a reportáže, které probouzejí zájem o sousední zemi, rozšiřují poznání o její společnosti a přibližují každodenní život lidí na druhé straně hranice. Ceny jsou honorovány 2 tisíci eury (54 tisíc Kč). Do prvního ročníku se přihlásilo přes 90 příspěvků z obou stran hranice.

Čtěte také: Rodinný film Olma Omerzua zvítězil v cenách filmové kritiky