„Na velkých skupinových výstavách nebo v dlouhodobých programech institucí bývají prezentovány zástupy mužských umělců, ženy se však objevují sporadicky, mnohdy jsou zcela opomenuty. Podobný nepoměr panuje také v pedagogických sborech uměleckých škol. Rozhodl jsem se tuto asymetrii v ironickém gestu vyvážit výstavou, na níž pro změnu budou opomenuti muži,“ říká kurátor Galerie NTK a autor koncepce výstavy Milan Mikuláštík.

Výstava „Salon Tchécoslovaque: Současná česká a slovenská malba“ se tak vedle média malby zabývá neméně důležitými aspekty moci a nerovností ve fungování institucionálního pozadí uměleckého provozu. Mikuláštík podobnou výstavu zorganizoval – rovněž v NTK – již v roce 2012, tehdy nicméně pouze s obrazy českých umělkyň.

Neohraničené myšlení i konec člověka

Expozice bude prezentovat tvorbu výjimečných malířek rozličných uměleckých názorů. „Své malby nevnímám jako boj za něco nebo proti něčemu. Spíš komentuju a směju se často neférovým či absurdním očekáváním, kladeným na ženu společností, okolím a často i jí samotnou," přibližuje slovenská umělkyně Lucia Dovičáková, jejíž figurální obrazy jsou hořkými karikaturami každodenního údělu ženy-matky-umělkyně.

Vystavují:
Dominika Dobiášová, Lucia Dovičáková, Janka Duchoňová, Julie Kopová, Šárka Basjuk Koudelová, Alžběta Krňanská, Milica Mijajlović, Lucie Michnová, Jarmila Mitríková, Kateřina Rálišová, Klára Sedlo, Eva Škrovinová, Monika Vrancová, Kateřina Zbortková a Monika Žáková

Další slovenská autorka Monika Vrancová se vyjadřuje abstrahující geometrizující formou s využitím temných a zemitých barev. K obsahu svých monumentálních pláten uvádí: „Věnuji se problematice smrti, rozpadu, rozkladu a dekonstrukce – memento mori. Aktuálně, v ekologickém kontextu, tematizuji možnost definitivního ukončení existence člověka.“

Česká umělkyně Šárka Basjuk Koudelová médium obrazu přesahuje a vytváří prostorové instalace, k nimž říká: „Impulsem pro moji malířskou metodu kdysi byla potřeba záznamu geologických vrstev minerálů. Malbu chápu jako metodu zpracování vlastního odkazu média i jako téměř neohraničený způsob myšlení a následnou instalační situaci.“

Od terorismu k digitální estetice Výběr témat i malířských přístupů přítomných na výstavě demonstruje otevřenost. Zahrnuje surreálné výjevy Jarmily Mitríkové či Kateřiny Rálišové, akvarely Janky Duchoňové s motivy islámského terorismu, mimetické monochromy Moniky Žákové, signálně barevné znaky Alžběty Krňanské nebo konceptuální hry Evy Škrovinové.

Vedle autorek již vyhraněných se výstava nevyhýbá ani tvorbě talentovaných studentek. Najdeme zde kvazi-barokní šerosvit Kláry Sedlo či gesticky uvolněnou abstrahovanou krajinomalbu Julie Kopové z pražské Akademie, fotorealismus i japonizující komiksovou zkratku Dominiky Dobiášové z brněnské Fakulty výtvarných umění, abstraktní materiálové experimenty Srbky Milice Mijajlović nebo intuitivně přímočarou expresivitu Lucie Michnové z UMPRUM. V neposlední řadě návštěvníci shlédnou sociální reflexe čerstvé absolventky londýnské University of the Arts Kateřiny Zbortkové, které využívají digitální estetiku.

Výstava „Salon Tchécoslovaque: Současná česká a slovenská malba“ bude v Galerii NTK k vidění od 25. května do 10. srpna 2020 vždy od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin. Vstup do galerie je zdarma.