Příprava takové akce ale začíná ještě dávno před tím, než na karlštejnských vinicích začnou rašit první lístky vinné révy. O Karlštejnském vinobraní jsme si povídali s Helenou Kolářovou, předsedkyní Karlštejnského kulturní sdružení.

Karlštejnské vinobraní je asi největší akce v Karlštejně. Určitě je tím vším spousta práce a dřiny. Kdy vlastně s přípravou vinobraní začínáte?
Příprava vinobraní je celoroční záležitostí. Aktivně začínáme v dubnu s přípravou programu, smlouvami o pronájmu, celoroční je také šití a oprava gotických kostýmů. V letošním roce nám také dosluhuje historická brána, kterou návštěvník při vinobraní projde do uzavřené části obce a ocitne se o několik století zpět, kdy vládl Karel IV.

Jak vybíráte císařský pár?
V době prvních vinobraní před osmnácti lety byl představitelem císaře římského a krále českého Karla IV. člen Národního divadla Miroslav Doležal. Před deseti lety tuto roli převzal Zdeněk Krajíček z Českého Krumlova. Císařovna vždy byla a je karlštejnskou rodačkou.

Kde sháníte kostýmy na královský průvod?
Díky obětavosti a šikovnosti našich členek vlastníme podstatnou část historických kostýmů, ostatní doplňujeme z fundusu divadla v Českém Krumlově, se kterým máme dlouholetou spolupráci.

Který bod z doprovodného programu máte osobně nejraději?
Já osobně mám nejraději zahájení slavnostního průvodu ve 13.30 hod. u vinic, kdy zazní slavnostní fanfáry karlštejnských trubačů a Karel IV. se svojí chotí Eliškou Pomořanskou a 300členným doprovodem císařského dvora jede Karlštejnem „vzhůru na hrad". To se totiž už nic nedá zastavit, opravit a při této akci se ukáže jak pečlivá a důsledná byla příprava a organizace. Doposud se dařilo, doufáme, že i letos budeme my organizátoři i návštěvníci spokojeni.

Co dá při přípravě Karlštejnského vinobraní nejvíce práce?
Nedá se jmenovat jedna určitá akce. Je to pečlivá celoroční příprava, na které se podílí všech 20 členů Karlštejnského kulturního sdružení a partneři a spolupořadatelé jsou Městys Karlštejn, Hrad Karlštejn a Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně. Bez všech těchto obětavých lidiček by to určitě nešlo.

Odkud mohli návštěvníci ochutnat burčák a kolik bylo stánků s tímto mokem?
Stánky s burčákem byly všude po celém Karlštejně. Je to aktivita místních podnikatelů a lidí, kteří své předzahrádky a můstky v době vinobraní pronajímají. Burčák je karlštejnský, ale i odjinud. Karlštejnské kulturní sdružení stánky s burčákem neorganizuje, nad náměstím na cestě k hradu umisťujeme stánky s dobovými řemesly.

Spolupořadatelem vinobraní je Karlštejnské kulturní sdružení. Jak dlouho fungujete a jaké pořádáte další aktivity?
KKS bylo založeno v roce 2002 jako hlavní garant Karlštejnského vinobraní. Do té doby bylo pořádáno místními podnikateli a dobrovolníky, z nichž většina funguje v KKS i dnes. Z dalších aktivit jsou to tradiční koncerty na začátku roku, divadelní představení ochotníků i profesionálů a spolu s dalšími sdruženími a organizacemi v Karlštejně se podílíme na kulturních akcích – Staročeské máje, Advent, akce pro děti, apod.