Tuto geocachingovou hru o ceny, která potrvá od 21. srpna do 17. listopadu, zaštiťuje herečka Bára Štěpánová. „Nápad Sametek se mi líbí, proto jsem se taky ujala role patronky tohoto projektu," říká. „Předpokládám, že lidé a zejména mladí jsou od přírody zvídaví a kladou si otázky, proč jsou u nás věci tak, jak jsou, proč naše společnost funguje tak, jak funguje… Odpovědi mohou najít často právě v historii a když mohou onu historii objevovat skrz zajímavé a dosud ne úplně známé příběhy lidí, kteří v listopadu 89 bojovali za svobodu a demokracii, není lepší způsob, jak si o této etapě našich dějin zvýšit povědomí. Věřím, že jak jednotlivce, tak i školní třídy Sametky osloví. Moc bych si to přála."

Je pravda, že se na mnohé události z nedávné minulosti bohužel zapomíná, už se tolik neřeší… Právě vy ale patříte k lidem, kteří o nich zejména v období výročí listopadu vyprávějí.

Ano, v tomto čase bývám zvána na rozhovory do televizí, účastním se nejrůznějších besed, například i v Knihovně Václava Havla, takže si pak připadám řečeno s nadhledem jako „zasloužilá bojovnice". Opravdu mě tehdy nenapadlo, že děláme něco, co bude „součástí historie".

Nejen studenty baví poslouchat, jak to chodilo ve Společnosti za veselejší současnost či jak se vám pracovalo v týmu tehdy nově zvoleného československého prezidenta Václava Havla.

No, jestli je to baví a zajímá, můžu jen doufat. Pokud jde o Společnost za veselejší současnost, kterou jsme založili s Petrem Paynem a Lubošem Rychvalským, mým budoucím manželem a otcem dcery hned její první akce, kterou byl 1. května 1989 Běh třídou Politických vězňů za propuštění politických vězňů, vzbudila zájem mezi študáky, ale nejen mezi nimi. Od ostatních občanských iniciativ, které vydávaly prohlášení, pod něž se lidé mohli podepsat nebo se k nim nějak vyjádřit, jsme se chtěli odlišit. Řekli jsme si, že uděláme něco, čeho se lidé můžou aktivně zúčastnit. Běh, k němuž se postupně přidávaly desítky našich sympatizantů, byl šalamounský. Jeho účastníci, pokud by je zastavili policisté, se mohli bránit tvrzením, že běží na tramvaj.

Na Běh třídou Politických vězňů navazovaly další happeningy, kterých se účastnily stovky lidí. Našli se pár let po revoluci tací, co brali vaše akce za legraci, když jste měli v názvu slovo „veselejší"?

Pokud ano, tak si neuvědomovali, že to ve skutečnosti zas až tak velká legrace nebyla. Proti zrůdnému režimu jsme se snažili „bojovat" vtipem a za naši činnost jsme byli často u výslechů. Kdyby nebylo listopadu, stejně ta cesta nevedla jinam než do kriminálu. Když jsme potom po revoluci potkali Lídu Rakušanovou, které jsme vždycky telefonovali z budky na ulici a o našich akcích ji informovali pro Svobodnou Evropu, říkala, jak velký strach o nás měla.

Vy jste ho nepociťovali?

Samozřejmě, že ano. Ale byli jsme v jiné situaci než lidé, kteří měli rodiny a děti. Jim kvůli jejich zapojení v nějaké protirežimní iniciativě hrozilo, že přijdou o práci nebo na to jakkoli jinak doplatí jejich rodina. My jsme byli v té době bez závazků, měli jsme zodpovědnost pouze za vlastní životy, tudíž jsme to měli jednodušší.

Je zajímavé, že jste byla u výslechu ještě dva dny po 17. listopadu…

Policajti mě sebrali 19. listopadu před domem Dany Němcové v Ječné ulici, kde jsme měli schůzku, na niž bylo přizváno několik dalších lidí. Natlačili mě do auta, zatímco jsem se chtěla „vrhat pod tramvaj", a dovezli mě k výslechu, kde jsem strávila sedm hodin. Pořád se mě ptali tak ty si fakt myslíš, že máte vyhráno? Což jsem nekomentovala… Větší šok jsem zažila nedlouho poté. To když jsem zjistila, že se celá situace, kterou z okna Danina domu zaznamenal kameraman BBC, objevila v dokumentu Jak nás viděl svět. Měla jsem totiž pocit, že se odehrála beze svědků, a ono ne.

Vidina lepších časů už byla zřejmá. A tak jste s budoucím mužem počali dceru, vlastně revoluční dítě…

Ano, stalo se tak 25. prosince 1989… Musím naprosto otevřeně říct, že do minulé doby bych dítě nepřivedla.

Zmínila jsem i Václava Havla, jemuž jste dělala sekretářku. Jak to vzniklo?

Musím předeslat, že můj tatínek je literární historik, mou první láskou byl Lukáš Kliment, syn spisovatele Saši Klimenta, a v neposlední řadě, známý disident Rudolf Battěk byl bratr mé maminky. Všichni mě logicky ovlivnili. A dostávám se k Václavu Havlovi Společnost za veselejší současnost samozřejmě znal. Když jsme mu jako dárek přinesli na Hrad koloběžku, požádal mě, jestli bych neměla čas, že by byl rád, kdybych k němu pouštěla jeho spolupracovníky po jednom. V podstatě jsem měla být něco jako „vrátná". Na Hradě se obklopil lidmi, ve kterých měl jistotu, které znal. Jsem hluboce přesvědčena o tom, že všichni teď mluvím o začátku ledna 1990 nastoupili do nového úřadu s nejčistším úmyslem sloužit naší zemi. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že by z toho měl mít prospěch. Až postupem času se možná některým z uvědomění si vlastního postavení zamotala hlava. Ale to už je na jiné povídání.

Jakou vzpomínku z té doby si s sebou nesete?

Jak jsme jezdili „do práce" tramvají číslo 22 a na Prašném mostě vystupoval Jirka Křižan, Joska Skalník a já. A pak jsme šli pěšky a říkám si, co se nám tak tehdy honilo hlavou…

Jak na Sametky
Hru plnou skutečných příběhů organizuje již podruhé Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Navazuje na pilotní ročník, konaný jako připomínka čtvrtstoletí, které uběhlo od událostí Sametové revoluce v roce 1989. „Jsem přesvědčena, že díky spolupráci s renomovanými organizacemi společností Člověk v tísni, programem Jeden svět na školách, společností Post Bellum, projektem Místa paměti národa, Knihovnou Václava Havla či spolkem Zapomenutí s jeho projektem Muzeum v krabičce mohou Sametky nabídnout kvalitní vzdělávací obsah. A to nejen pro neformální vzdělávání při práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase, ale i v podobě výukové látky vhodné k doplnění výkladu dějepisu, respektive naší moderní historie, a podnětů využitelných ve výchově k odpovědnému občanství," říká koordinátorka projektu Karolína Puttová.

V průběhu hry bude možné pátrat po více než 150 schránkách s příběhy ve všech krajích České republiky. Po jejím skončení budou vylosováni výherci odměn. Čerstvé informace o hře Sametky se můžete dozvídat na ADAM.cz (www.adam.cz).

Slovo Sametky je výrazem vzniklým ze spojení slov SAMETové vzpomínKY nebo SAMETové kešKY.