Jmenuje se P89 – ve svém názvu má tedy nejen počáteční jméno místa svého vzniku – Plzeň, ale i část letopočtu; založena byla v roce 1989. Otci skupiny, tedy zakládajícími členy, byli malíři Karel Frauknecht, Miroslav Tázler, Jiří Patera a básník Josef Hrubý.

„V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se kolem těchto umělců formovala skupina, ať výtvarníků, filozofů nebo umělců z jiných žánrů, nebo jen příznivců umění, kteří hledali vyjádření jiným způsobem než dovoleným socialistickým realismem. Byli to lidé, kteří sledovali vývoj umění v zahraničí, nové tendence ve výtvarném umění a měli potřebu si tyto poznatky sdělovat. Nechyběla ani nejmladší generace zastoupená tehdy studenty Pedagogické fakulty v Plzni," poznamenává Květa Monhartová, výtvarnice a prezidentka Tvůrčí skupiny P89.

Skupina za sedmadvacet let své existence uspořádala na tři desítky výstav v České republice i v zahraničí. Část byla benefiční, výtěžek z nich byl věnován Plzeňské charitě,. „Pořádáme také jediný ples výtvarných umělců v Plzni. V tombole návštěvníci vyhrávají umělecké práce členů naší skupiny," připomíná Tamara Salcmanová, tajemnice P89.

Umělecké směřování skupiny a tvorbu jejich členů představuje v Galerii Jiřího Trnky na náměstí Republiky v Plzni výstava s názvem 3 x P neboli P89 pro Plzeň. Její kurátorkou je Božena Vachudová z Galerie umění Karlovy Vary. I ona je nositelkou tradice skupiny P89 a je s ní spojena od samého začátku. Na výstavě jsou zastoupeni výtvarníci Renata Drahotová, Milan Ďuriš, Josef Hrubý, Milena Kutková, Petr Kutek, Květa Monhartová, Jaromír Nedorost, Miroslava Nová, Naděžda Potůčková, Jiří Rataj, Bohumil Sedláček, Jan Souček, Dana Raunerová, Miroslav Tázler jr. a Helena Vendová.

S nimi i s kurátorkou Boženou Vachudovou se zájemci mohou potkat v pátek 29. dubna od 16 hodin, kdy se v Galerii J. Trnky uskuteční komentovaná prohlídka.

Výstava 3 x P neboli P89 pro Plzeň byla zahájena 6. dubna a potrvá do 29. května.