Tématem právě zahájené další výstavy v Městské knihovně Nymburk je Olga Havlová.

První manželka prezidenta České republiky Václava Havla se výrazně zapsala do povědomí českého národa jako zakladatelka Výboru dobré vůle (VDV), který pomáhal lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem začlenit se do společnosti. O pár let později vznikla Nadace Olgy Havlové a organizace dostala dnešní složený název. Jejím posláním je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární 
a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí a dětí s nějakým handicapem. VDV se stal za 20 let svého působení jednou 
z nejvýznamnějších a také nejdůvěryhodnějších neziskových organizací v ČR.

Ve spolupráci s Nadací Olgy Havlové vznikla výstava fotografií Olgy Havlové, které zachycují její setkávání s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem, španělskou princeznou Kristýnou či Rolling Stones. Fotografie pořídili známí fotografové Ondřej Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, Gabriela Čapková, Zdeněk Chrapek a další.

Výstavu můžete navštívit až do 2. prosince.