„Měl," říká historik Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů a dodává: „V archivech SNB a StB jsme objevili zmínky o Králi Šumavy, sami komunisté tak nazývali rodáka ze Zábrdí u Prachatic Josefa Hasila." Dokonce se ve zprávě StB píše o Rudolfu Kalčíkovi, autoru románu Král Šumavy, že se inspiroval případem bratří Hasilů…

Proč se tedy ve filmu jméno Hasil neobjevuje? Proč je za Krále Šumavy vydáván sudetský Němec Franz Nowotny, zvaný Kilián? Propagandistický film z roku 1959 ve skutečnosti nevypráví ani o jednom z nich. Oba převaděči totiž své nebezpečné cesty přežili. „Je to velká lež," říká o snímku sám Josef Hasil. „Přes močály jsem nechodil ani já, ani nikdo jiný. Byla by to sebevražda. Byl byste skvělým terčem."

S odstupem více jak půl století je zřejmé, že komunistům se v roli úhlavního protivníka více hodil sudetský Němec Kilián než bývalý pohraničník Hasil. Filmový teoretik Boris Jachnin k tomu píše: „Pro komunistický režim bylo výhodnější vytvořit nepřítele z Nowotného, který v očích diváků představoval odsunutého Němce, co udělá cokoli proto, aby mu byl vrácen majetek. Jen si představte, že by v biografu proti sobě stáli esenbáci, to nemohl režim dovolit."

Převaděč od SNB

Josef Hasil se narodil roku 1924 do chudé a početné šumavské rodiny. Kromě tří bratrů měl ještě tři sestry, o všechny se starala matka. Za války byl nuceně nasazen v Pasově, v březnu 1945 utekl do Čech a do konce války se skrýval v jeskyni a dělal spojku u partyzánů. S poválečným nadšením nastoupil k SNB a v lednu 1948 k pohraničníkům ve Zvonkové. Komunistický převrat a záhadné úmrtí Jana Masaryka ho ale přesvědčily, že stojí na špatné straně, a v únoru 1948 začal převádět uprchlíky na Západ.

Hasil spolupracoval s kamarádem z útvaru Zdeňkem Vyletou. Do Bavorska převáděli hlavně rodiny s dětmi a ty, jimž hrozilo vězení. Utečence předávali v horské hospodě pod Třístoličníkem agentům americké vojenské kontrarozvědky CIC. Až do jednoho osudového časného rána.

Zabloudil v mlze

Toho dne, 20. října 1948, převáděli manžele Fořtovy a zdravotní sestru Annu Bezecnou. Hasil však v mlze zabloudil. U obce Schwarzenberg narazili na německou finanční stráž. Vyletu zatkli, Hasil prchl zpátky do Čech. Až pozdě večer zaklepal na dveře chalupy, kde žil rumunský reemigrant, a požádal o vodu. Než mu ji muž přinesl, Hasil usnul s hlavou na stole. Probudila ho až pohraniční hlídka, kterou Rumun přivedl. Hasila zatkli a vyslýchali. Ke vší smůle u něho našli americký zásobník a protikomunistické letáky.

Odsoudili ho k devíti letům, Vyletu k šestnácti. Soudu předsedal Karel Vaš, nechvalně proslulý z pozdějšího procesu s Miladou Horákovou. Ve vězení na Borech v Plzni byl Hasil mj. svědkem toto, jak přímo před ním umučili člověka, který se pokusil o útěk.

Útěk z trestaneckého tábora

Přesto ho to neodradilo a z trestaneckého tábora v Dolním Jiřetíně u Mostu prchá 9. května 1949 s bývalým letcem Antonínem Vítkem. Vyčerpaným mužům s nohami posetými krvavými boláky se po nebezpečném pochodu podařilo dostat do Bavorska. Teprve tady se z pohraničníka Hasila stal agent americké tajné služby a začíná jeho dráha Krále Šumavy.

Hasil se stal pro pohraničníky noční můrou, nepolapitelným přízrakem, který se prostřílel z každého obklíčení. „Při trvalé ostraze jsme měli až čtyřiadvacetihodinové služby a pořád čekali na Hasila," vzpomíná bývalý strážmistr PS SNB Gustáv Blaško a historik Svoboda dodává: „Kolegové Hasilovi vyčítali, že příliš riskuje. Agent Antonín Kubala dokonce odmítal s Hasilem chodit přes hranice. Jemu ale tohle riskování až zázračně vycházelo. Jinak byla úmrtnost agentů chodců obrovská."

Noční můra pro pohraničníky

Nejčastější převaděčský kanál kopíroval Zlatou stezku, starousedlíci ji pojmenovali Hasilova. „Tras bylo víc. Kdybych chodil pořád stejným úsekem, brzy bych na to doplatil," objasňuje Hasil. Jeho teritoriem byla Zvonková, České Žleby, Nové Údolí a hřbet od Třístoličníku přes Plechý a Trojmezí. Chodil v noci, v mlze i vánici, orientoval se dle buzoly.

Jako agent chodec vytvořil rozsáhlou špionážní síť. Když se vracel do Bavorska, převáděl politické vězně, exministry, poslance, kněze i maminky s dětmi.

Během jedné přestřelky v prosinci 1949 zahynul strážmistr SNB Rudolf Kočí a jeho kolega František Háva byl těžce raněn. Komunistická justice obvinila Hasila z vraždy a na Prachaticku pozatýkali jeho příbuzné a známé. Utéct se podařilo jen jeho dvěma starším bratrům Juliovi a Bohumilovi, kteří se v Bavorsku hned připojili k Josefovi a stali se agenty. V případu bratří Hasilů nakonec odsoudili 96 lidí.

Hasilův případ: 96 odsouzených

Julius si na Západ odvedl celou rodinu, Bohumil manželku. Když se s Josefem vracel 13. září 1950 pro svého syna Jiřího, padl do pasti pohraničníků. Josef se prostřílel k hranici, bratr takové štěstí neměl. Do jeho těla se zavrtalo devět kulek, poslední byla smrtelná. Ještě v noci ho tajně pohřbili a jeho neoznačený hrob se pravděpodobně nachází u zdi hřbitova v Českých Žlebech. Právě zde se totiž začala objevovat svíčka s květinami.

Pohraničníci opět žili v napětí. Mysleli, že jim jako duch prochází obcí samotný Král Šumavy i přesto, že měli všude hlídky. Kdo ale nosil k hrobu květiny? „Hasilovi příbuzní to být nemohli, hlídali je," říká Daniel Herman, šéf Ústavu pro studium totalitních režimů.

Navzdory nebezpečí Hasil dál pracoval pro Američany. Když se naposledy tajně setkal s matkou, která se vrátila z kriminálu s podlomeným zdravím, řekla mu: „Raději bych tě viděla v rakvi, než aby ses jim znovu dostal do rukou." Proto měl připravenou ampulku s jedem a v hlavni jeden náboj.

Život v exilu

Přes Šumavu chodil až do roku 1953, kdy vznikla železná opona. Další výzvědnou práci už dělal v Bavorsku. V roce 1954 spolu s kolegou Antonínem Vítkem odjel do USA.

V Americe začínal od nuly, CIA už o jeho služby nestála. Hasil myl nádobí, rybařil, pracoval v řeznictví, tesařil, obsluhoval lis, až skončil v továrně na výrobu aut, kde zůstal do důchodu. V září 1972 se chtěl vrátit do Evropy, na olympiádu v Mnichově. Když byl připraven k odletu, přišlo varování, že StB nastražila past. Hasil netušil, že ho sleduje i v USA. Z Mnichova ho chtěla StB unést do Československa, kde by ho popravili. Raději tedy zůstal v USA, o dva roky později se oženil a usadil na předměstí Chicaga.

Do Československa se vrátil dvakrát, v letech 1990 a 1991. Nejdřív se sestrou navštívili matčin hrob. Rozálie Hasilová zemřela v roce 1972 a pohřbíval ji mladý farář, budoucí kardinál Miloslav Vlk, který kvůli pohřbu přišel o státní souhlas k vykonávání kněžského povolání a stal se myčem oken. Později i s ostatními sourozenci zavítal Hasil do Českých Žlebů. Ke zdi, kde zřejmě leží bratr Bohumil, položil věnec. Po téměř půl století se v USA setkal i se synem Josefem Vávrou, který se nesměl jmenovat po otci. Hasilova snoubenka Marie Vávrová byla odsouzena dvakrát…

Král Šumavy nedává historikům spát

Král Šumavy nedává historikům a pamětníkům spát. Postiženo bylo příliš šumavských rodin. Jedni vidí v Hasilovi hrdinu odboje proti komunismu, druzí bezohledného dobrodruha. Hasilova sestra Anežka Kolářová, kterou zatkli v pouhých 22 letech, však tvrdí, že za bolest všech postižených můžou komunisti: „On se jen snažil, aby se k nám vrátilo právo a demokracie. Otázka je, zda to snažení nebylo zbytečné."

Josef Hasil (88) se na Šumavu nevrátil. Zůstal s rodinou za oceánem. „Komunisté jsou v Čechách pořád, neříkám, že plně u moci, ale stále je jich hodně. A situace tam není příliš politicky stabilní."

DAVID JAN ŽÁK

(Autor je spisovatel)