V novém sídle spolku, který působil v Husově ulici v někdejší Osvětě a nyní má zázemí v klubové místnosti sousedního Multifunkčního centra, se průběžně schází s malými dětmi 27 maminek z Votic a jeho osad. Přijíždí i rodiny z Heřmaniček, Neustupova, od Jankova, Olbramovic i Vrchotových Janovic. Dílčích programů se jich účastní zhruba tucet.

„Původně ve Voticích fungovalo Mateřské centrum Pohádka, ale když poslední maminka, která ho vedla, po skončení mateřské nastoupila do práce, činnost vyšuměla, až zaniklo úplně," vysvětlila Anna Zamazalová. „Tenkrát jsem byla na mateřské s prvním dítětem a chybělo místo, kde se scházet. Tak jsme se rozhodli centrum obnovit a založili nové," objasnila genezi spolku jeho představitelka.

Maminy nejdříve využívaly původní prostory v Osvětě

Pak po nastěhování nízkoprahového centra sdílely stejné prostory s Jazykovkou Votice. Té ale přibývali studenti, rozrůstala se a sladit provoz obou organizací, když se na Rodinné centrum Oříšek nabalovaly další činnosti, začal být problémem, neboť na další zájmové kroužky nestačila kapacita.

Do Multifunkčního centra si maminky nastěhovaly stolečky, židličky, hračky, klouzačku, trampolínu a houpačku. Dlažba ve spolkové místnosti ale byla pro batolata studená. Potřebovala si hrát na koberci, který pokrývá třetinu místnosti.

Na něj finanční možnosti RC Oříšek nestačily, tak se maminám podařilo peníze mezi sebou a díky známým vybrat v průběhu jediného dne. Ráno sbírku vyhlásili a odpoledne byla hotovost k dispozici.

„Od města jsme získali na činnosti spolku grant a další podporu na Cestu za pokladem, která se odehrála v neděli v rámci projektu S dětmi pro Votice, poskytl Středočeský kraj," připomněla Anna Zamazalová.