Už v minulosti prezentoval veřejnosti svůj svět, v němž dominovaly vzpomínky na dětství strávené v pohodovém prostředí, kde vládly klid, pokora a láska především ke starším lidem.

Úcta ke stáří

„Malíř je okouzlen proroky všedního dne. Je to jeho svět, skrytý za mušelínovou záclonou, kterou poodhrnul před lety, právě na Akademii výtvarných umění," charakterizoval Pawerovy obrazy před časem Boris Jirků, vysokoškolský profesor a známý umělec. Martin Pawera oslaví počátkem listopadu neuvěřitelné šedesátiny, které by mu leckdo určitě nehádal.

Při této příležitosti probíhá až do 2. listopadu výstava jeho obrazů i kreseb ve Výstavní síni Viléma Wünscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově.

Prorokové, olej na plátně 120 x 100 centimetrů.

Umělec umí velmi sugestivně a s patřičnou noblesou rozehrát na plátnech velký koncert postav a barev. Jsou to někdy zdánlivě drobné etudy každodenního života, a přece tak důležité pro každého z nás. Jak autor poznává svět, témat přibývá. Jeho příběhy mají moudrost, je to umělecká výpověď o nesmírném člověčenství kumštýře, jak vnímá své okolí. To jsou jeho obrazy s názvy Večerní rybolov, Disputace, Tetin pokoj, Benátky u nichž můžeme meditovat dlouhé minuty. Přemýšlet sami o sobě, o svých blízkých, ale i o tom, jak a s kým žijeme, nebo se obecně zamýšlet nad nádhernými okamžiky zrození nového života. A současně se cítíme v jakémsi nepopsatelném bezpečí, které nepochybně k životu potřebujeme…

Klipová doba

„Žijeme v klipové době, ve světě komputerů, stáváme se čím dále více statistickým číslem této planety. Stále častěji se míjíme, nemáme čas jeden na druhého a pořád někam spěcháme a jistě všichni víme kam. Ale jenom si to často neuvědomujeme. Proto chci na svých plátnech malovat určitou pohodovou atmosféru," svěřuje se malíř Martin Pawera.

Martin Pawera má na svém kontě už sto čtyřicet výstav doma i v zahraničí. Svými díly je zastoupen ve sbírkách v Německu, Polsku, USA, Francii, Itálii, Anglii, ale i jinde. Je členem Výtvarného spolku Nová věc Unie výtvarných umělců České republiky, jehož členem byl také nedávno předčasně zesnulý sochař Jan Gajda. Na současné Pawerově výstavě v Havířově má právě on pietně vystaveno několik plastik.

Martin Pawera, bytostný figuralista, ušel už velký kus tvůrčí cesty. Jeho malířský rukopis je nezaměnitelný a originální. Ostatně jeho současná havířovská výstava je toho důkazem.