V nejhorší okamžik bude z přibližně sedmimilionového fondu NK mimo svoje místo, a tím mimo standardní možnost studia až 80 procent sbírek, to je přibližně více než pět milionů svazků, uvádí náměstek. Kvůli současným stavebním pracím v Klementinu budou nepřístupná i již zrekonstruovaná skladiště.

NK bude garantovat přístup k digitalizovaným fondům a v rozšířených otevíracích hodinách bude přístupná Studovna Hostivař, kde bude za určitých podmínek možný přístup ke konzervačním sbírkám 19. století a k Národnímu konzervačnímu fondu. Knihovna jedná s ministerstvem kultury o dočasných náhradních prostorách, kde by mohla uložit sbírky a poskytovat z nich své služby.

Třetí etapa rekonstrukce

Třetí etapa několikaleté rekonstrukce bude nejrozsáhlejší a budou se při ní opravovat celé historické trakty barokního areálu. Dojde i na Halu služeb a všechny studovny, Knihovnu knihovnické literatury, v provizoriu umístěnou Slovanskou knihovnu i celý trakt po bývalé Státní technické knihovně, kde jsou dočasně umístěna některá odborná pracoviště.

Součástí stavby budou i všechna hlavní skladiště fondů, včetně těch s nejvzácnějšími sbírkami. Revitalizace nabrala podle náměstka v minulých letech zpoždění, a proto není možné stavební práce provádět postupně.

Několikaletá rekonstrukce Klementina za téměř dvě miliardy má být hotová v roce 2018, aby na ní bylo možné čerpat peníze z programu Péče o národní kulturní poklad. Dřívější vedení NK uvádělo, že práce zpozdily archeologické nálezy a památkové průzkumy.

Čtěte také: Národní knihovna podle soudu ublížila soupeřům tvůrce blobu