Autorem nejlepší kresby je Jindřich Janíček za knihu B jako běžec, nejlepší scénář napsala Tereza Kopecká za komiks Naprostá šílenost a nejlepší krátký komiks je Tady to smrdí jako čert! od autorů Jana Blažka, Marka Tomana a Stanislava Setinského.

Nejlepším komiksem pro děti zvolila porota Tibbles, pod nímž jsou podepsáni Michal Šanda a David Dolenský. 

Nejlepší strip (sérii komiksových stripů) se porota po důkladné rozvaze rozhodla v letošním roce nevyhlásit. Málo obsazené, již z podstaty do delšího časového období rozložené disciplíně dlouhodobě dominuje několik kvalitních stripových seriálů, které byly cenou Muriel leckdy i opakovaně odměňovány v minulých letech.

Pro další ročníky chce porota zahájit diskuzi o vymezení této kategorie a zvážit její možnou transformaci do kategorie zahrnující širší spektrum komiksových prací (například online komiks).