Poslední velká retrospektiva díla malíře a ilustrátora Kamila Lhotáka byla k vidění na přelomu roku 2016 a 2017 v Litoměřicích, o dva roky dříve v Museu Kampa. Aktuální expozice v Obecním domě organizovaná kurátory Retro Gallery se otvírá dnes a na obě předchozí volně navazuje.

Jmenuje se jednoduše Kamil Lhoták – retrospektiva a pomyslný triptych výstav velkoryse uzavírá. Dílo zakládajícího člena Skupiny 42 připomene v zatím nejrozsáhlejším záběru, nebývalou škálou motivů a technik. Obsáhne jeho tvorbu od raných děl z roku 1936 až do závěru jeho života, celkem sto dvacet pláten. Pocházejí ze státních i soukromých sbírek, jsou tu ale i unikátní objevy - které budou od svého vzniku veřejnosti představena zcela poprvé. Byla objevena převážně v zahraničních sbírkách (Švýcarsko, USA, Francie) a to hlavně díky tomu, že Kamil Lhoták všechny své olejomalby pečlivě sepisoval a jeho soukromý „katalog“ zůstal dodnes dochován jako klíčová pomůcka k identifikaci malířových děl.

Nechybí tu poetické krajiny s horkovzdušnými balony, starobylými vozy a kostitřasy, dokládající umělcovo okouzlení technikou i nostalgii doby. Jeho osobitý rukopis teoretici často charakterizují jako pohled “okouzleného dítěte”. Vstřebával nejrůznější vlivy, například dílo Henriho Rousseaua, miloval dopravní prostředky, zašlé kouzlo městských periferií, letišť či autovrakovišť. Inspiroval se vzpomínkami na dětství, dobovými plakáty, obrázkovými časopisy i atlasy. Svými tématy souzníval s tvorbou členů skupiny 42, Jiřího Koláře, Jana Smetany či Jana Kotíka, kteří se zobrazovali každodenní městský život včetně periferií.

Jeho výstavy se pravidelně těší velkému zájmu, jak dokládala i mimořádná pozornost návštěvníků výstavy Sic Itur Ad Astra v Museu Kampa v roce 2015.

Vstupné
Plné 150 Kč 

Snížené 75 Kč (děti a studenti do 26 let, senioři nad 60, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

Rodinné 310 Kč (2 dospělí a až 3 děti do 18 let)

Děti do 10 let, držitelé legitimací Asociace muzeí a galerií České republiky a doprovod ZTP/P vstup zdarma

Biografická fakta
Kamil Lhoták (1912-1990) se narodil ze vztahu herečky Anny Kouglové a medika se šlechtickým titulem Kamila Lhotáka. Otec se, patrně z obavy o narušení kariéry, k synovi veřejně nehlásil. Rodinu jen finančně podporoval. Kamil si komplex zapíraného dítěte nesl celý život. V dětství prodělal obrnu, po níž začal napadat na nohu. Člověk s handicapem se proto stal jedním z motivů jeho děl. Navzdory této zkušenosti si uchoval smysl pro humor a ironii. Byl samouk (studoval práva na Univerzitě Karlově), ale své výtvarné dílo obdivuhodně kultivoval - inspirací mu byly vzpomínky, časopisy, atlasy či reklamní prospekty.