Výstava ve Futuru, která je k vidění v našem regionu poprvé, odhaluje skryté krásy českého průmyslu a umožňuje nahlédnout návštěvníkům do jeho rozmanitých odvětví. Ve spolupráci s proaktivními firmami rovněž napomáhá řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly a rostoucí potřebu komunikovat kreativní a vizuální formou. 

Porota vybírala z více než osmi desítek fotografií, při výběru byl kladen důraz na silnou emoci, pozitivní dojem a motivační aspekt, šest snímků reprezentuje i firmy Moravskoslezského kraje.