Více než čtyřsetstránkovou publikaci, která doprovází stejnojmennou výstavu českého symbolismu, představil její autor Otto M. Urban a ředitel nakladatelství Arbor vitae Martin Souček.

Vůbec první souhrnné dílo o různorodých projevech symbolismu v českých zemích vychází v české a anglické jazykové mutaci.

„Naše kniha je prvním ucelenějším pokusem zmapovat a popsat symbolismus jako významný umělecký proud v české kultuře na přelomu 19. a 20. století. Jakkoli je obrazově a textově rozsáhlá, ukazuje i na celou řadu umělců či témat, které na své detailní zpracování teprve čekají," sdělil Otto M. Urban historik umění.

Stejnojmenná výstava, která představuje v dosud nebývalé šíři výtvarné projevy českého symbolismu, byla v Muzeu moderního umění zahájena v listopadu loňského roku.

Více než 300 exponátů z veřejných i soukromých sbírek nejen z České republiky, ale i Německa a Norska, si dosud prohlédlo více šest tisíc návštěvníků. Výstava potrvá do 22. února.