Tento umělec je pozoruhodnou postavou tuzemské výtvarné scény první poloviny 20. století. Kubín byl členem umělecké skupiny Osma, se kterou vystavoval již v roce 1907. Roku 1913 Otakar Kubín odjíždí do Francie, která se stává jeho druhým domovem. V roce 1925 přijímá francouzské státní občanství.

V Kubínově tvorbě dochází v této souvislosti k velké proměně, pokud jde o způsob malování.

V roce 1917 Otakar Kubín kubistickou estetiku opouští a začíná pracovat pod vlivem neoklasicismu. Dominují pak výjevy z francouzského prostředí a především venkova. Z tohoto období pochází také námi zmíněné dílo ze sbírek Moravské galerie v Brně Podzim v Provence z roku 1921, které v nebývalém formátu představuje tuho málo vídanou časnou fázi Kubínovy neoklasicistní tvorby.

Otakar Kubín v tomto obraze zúročil své dovednosti při práci s barvou. Skvěle zvládl zachycení figury, při kterém můžeme vysledovat odkazy na jeho tvorbu z konce první dekády 20. století. Dokázal zachytit atmosféru a jistou jedinečnost okamžiku, a tím přiblížit divákovi unikátní krajinu jihu Francie. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost spatřit výstavu, která mapuje české výtvarné umění v letech 1917 až 1927. K vidění je už jen do neděle. (jak)