Jak Kaláb a Michal Škapa malovali každý z jedné strany sportovní haly Bios. Jedna z maleb se skrývá na Žižkově, další na tenisové zdi,vybarvil se i přístřešek plavčíka na Jezeře nebo známé sluneční hodiny.

„Atmosféra mezi výtvarníky je skvělá, WooDoo je dobrá příležitost, jak se setkat 
s ostatními umělci, jen někteří místní lidé jsou nepříjemní, asi nerozumí a nechtějí porozumět," zhodnotil postřehy 
z Poděbrad Honza Point.