Nemusí přitom platit vstupné ani brát ohled na otevírací dobu. Expozice se nachází pod širým nebem v parku před vlastivědným muzeem.

Na velkoplošných panelech jsou shrnuty životní osudy patnácti lidí z Olomouckého kraje. Ze Šumperska a Jesenicka pochází šestice z nich.

„Jsou to lidé, jejichž příběhy se váží k letům 1948 a 1968. Zároveň to museli být lidé, kteří ještě v současnosti žijí, takže se výběr docela zúžil,“ řekl spoluautor výstavy Vít Lucuk.

Jej osobně nejvíce zaujal příběh Věry Chudobové. Její otec jako soudce Okresního soudu v Šumperku odmítl v roce 1948 soudit podle předem stanovených rozsudků. Okamžitě byl funkce zbaven a o šest let později byl v politickém monstrprocesu odsouzen na sedm let do vězení. Jemu a dalším lidem bylo mimo jiné kladeno za vinu, že připravovali odlet prezidenta Edvarda Beneše do zahraničí.

„Do procesu bylo zapojeno devatenáct lidí. Měli různorodá povolání, ve skupině byl četník, učitel, zemědělec či ředitel lázní. Byla uměle vytvořena tak, aby proces zastrašil co nejširší vrstvy společnosti,“ řekl Vít Lucuk.

Putovní výstavu již mohli vidět lidé v Olomouci, Šternberku nebo v Jeseníku. V Šumperku bude instalována dva týdny, pak se přestěhuje do Zábřehu.