Lidé, kteří kolem denně projíždí po frekventované Plzeňské ulici, mají možná v hlavě stále ještě nápis, který jeden z obyvatel domků napsal na střechu rozpadajícího se domu: „Obvodní úřad, náš hospodař." Teď se však zdá, že na konci tunelu přece jen svítí jasné světélko a že kolonii se podaří zachránit.

Plamínek hoří

Tuto naději posílil i kulatý stůl, u něhož se koncem května v pražském prostoru Era svět na Jungmannově náměstí sešli mnozí zainteresovaní. Tedy především představitelé občanského sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, zástupci Prahy 5, nadšenci z Nadace české architektury, další občanská sdružení z této části Prahy a například i experti ze ženevské nadace Foundation Braillard Architects.

V rámci příprav se totiž sdružení obrátilo i na zahraniční subjekty, které se zabývají podobnou tematikou.

Cílem odborné diskuze se stalo hledání co nejvhodnějšího způsobu oživení této části hlavního města. Setkání se konalo s významnou podporou ČSOB a městské části Praha 5.

Dělnická kolonie Buďánka se rodila živelně, ale navzdory tomu vzniklo architektonicky cenné svědectví doby.

Projekt Buďánka je důkazem toho, že ničení této památkové zóny není všem občanům lhostejné. Cílem dlouhodobého úsilí uvedeného občanského sdružení je celková revitalizace zóny, v níž vznikne nové kulturní, společenské a vzdělávací centrum. Navrhovanou revitalizací by měl být vytvořen atraktivní městský prostor, který se stane cílem vycházek za kulturou a místem setkávání s klidovou zelenou zónou.

„V rámci činnosti našeho sdružení navazujeme kontakty s různými možnými partnery. Jedním z nich se stala i Československá obchodní banka, která tento projekt podpořila finančním darem, " říká k iniciativě ředitel sdružení Martin Dvořák. Dodává, že dalším významným partnerem je Konto Bariéry.

Triumf nadšenců

Hlavním přínosem účasti švýcarského partnera by mělo být především zprostředkování chybějících informací o podobných projektech jinde ve světě, stejně jako aktivní podíl na přípravě konečného ideového záměru.

Prvním konkrétním výstupem je projekt ukázkové rekonstrukce objektu, který kdysi sloužil jako mlékárna. Budova se promění na dokumentační a informační centrum celého projektu, v němž nebude chybět malá kavárna.

Památková zóna Buďánka se rozkládá na více než deseti tisících metrech čtverečních a zahrnuje patnáct historických objektů. Obnova si docela jisté vyžádá mnoho času a prostředků, ale zdá se, že základy byly položeny.

PŮVODNÍ PROJEKT. Že by inspirace pro dnešek?

PŮVODNÍ PROJEKT. Že by inspirace pro dnešek? Autor: archiv autora

Více na adrese www.zachranmebudanka.cz.