Dnes je to přesně dvacet let, kdy spisovatel zemřel. Jeho nejznámějším dílem se stala zmíněná novela Spalovač mrtvol, Fuks má ale na kontě i další kvalitní díla: mezi nimi romány Pan Theodor Mundstock či Myši Natálie Mooshabrové.

Prozaik Ladislav Fuks byl mistrem masky, jinotajů a náznaků, k čemuž byl jako homosexuál donucen dobou, v níž žil a tvořil. Jeho díla se pak podobají procházce na hranici reality a snu. Fuks měl navíc i sklon k netradičním nápadům a zvláštní smysl pro humor.

Na českou literární scénu vstoupil v roce 1963 románem Pan Theodor Mundstock. S ním do českého prostředí přinesl absurdnost i lidskou tragiku nazíranou přes více či méně groteskní postavy. O rok později Fuks vydal povídkovou sbírku Mí černovlasí bratři, v níž reflektoval zkušenost s druhou světovou válkou a holokaustem.

Svá nejznámější díla napsal Ladislav Fuks ve druhé polovině 60. let a počátkem následující dekády. Jednalo se zejména o hororovou novelu Spalovač mrtvol, dále příběh na hranici reality a fantazie Myši Natálie Mooshabrové a psychologický román Příběh kriminálního rady. Posléze však z jeho pera vzešlo i několik dobově poplatných děl. Svůj poslední román, Vévodkyně a kuchařka, dokončil Fuks v roce 1983. Posléze začal psát román nazvaný Paměti Lucy Férové, ten však kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu nedokončil.