Jeho poslední sbírku z roku 2014 vydal nyní Maťa pod názvem Výlevy Nářky Smích. Do češtiny ji převedl zkušený překladatel Luboš Snížek. A už od prvních řádek je jasné, že čteme typického Felinghettiho s jeho sžíravostí, vtipem, noblesou i s tím věčně vztyčeným prostředníčkem, který ukazuje establishmentu.

Kdysi dávno to byl Richard Nixon, proti němuž bojoval pamfletem Tyrannosaurus Nix. Dnes má jiného výtečného nepřítele Donalda Trumpa a jeho politiku hrubosti a zášti.

Celkem jasně to říká v textu na motivy Chalíla Džibrána: „Litujte národ, jehož lidé ovcemi se stali a jehož pastýři jej vedou na scestí. Litujte národ, jejž vedou lháři, jehož mudrcové jsou umlčeni a jehož fanatici zamořují rádiové vlny. Litujte národ, který nepozvedne svůj hlas, ale chce vládnout světu silou a mučením a nezná jiný jazyk než svůj vlastní.“