„Cyklus ilustrovaných příběhů z fiktivních Rusic je výsledkem mých návratů do dětství. Nezpracovávám však pouze vlastní zážitky, ale také události, o nichž se běžně mluvilo," objasnil Roháč, který už ilustroval více než dvě desítky knih.

Vybavují se mu především oslavy Prvního máje, nácviky spartakiád i to, jak se na návsi přetřásaly normalizační televizní seriály. K událostem, na které vesnice ještě dlouho vzpomínala, patřila návštěva emigranta, jenž stihl přijet jen krátce předtím, než opět spadla železná opona. Všechny tyto motivy se objevují ve vystavených pracích.

Výstava potrvá do třetího července.

Soubor obrazů Ladění Rusic vystavuje výtvarník a ilustrátor Václav Roháč v Galerii U lékárníka v pražské Psychiatrické léčebně Bohnice.

Soubor obrazů Ladění Rusic vystavuje výtvarník a ilustrátor Václav Roháč v Galerii U lékárníka v pražské Psychiatrické léčebně Bohnice.