Centrum je zatím ve fázi projektu, asociace začala jednat s některými městskými částmi o jeho možném umístění a především se snaží zajistit jeho financování.

„Vzhledem k charakteru, rozsahu a náročnosti aktivit Literárního centra a vzhledem k pozitivům, která jeho existence představuje, je bezpodmínečně nutné, aby se při jeho provozu uplatnilo vícezdrojové financování, státu prostřednictvím ministerstva kultury, hlavního města, příslušné městské části a soukromých subjektů," uvedl člen pracovní skupiny pro literární centrum asociace a vedoucí sekce literatury na Institutu umění Viktor Debnár.

„Literární centrum představuje místo pro propagaci a kultivaci literatury, čtení, dialogu a svobody slova obecně. Je to místo, kde literatura vzniká a zároveň se stává součástí domácího i zahraničního veřejného prostoru," doplnil.

Zařízení tohoto druhu jsou podle něj v Evropě běžná a zvlášť důležitá jsou právě v případě menších zemí, ve kterých autoři potřebují asistenci s překlady a s propagací svých děl za hranicemi.

Aktivity literárního centra

Centrum by mělo plnit i vzdělávací funkci, poskytovat zázemí literárním organizacím, zajišťovat granty a obecně zastřešovat českou literární scénu.

„Roli v propagaci české literatury v zahraničí přirozeně doplňuje role středobodu domácího literárního života, kdy aktivity centra poskytují možnosti jak čtenářům, tak autorům, překladatelům, zahraničním bohemistům a dalším pracovníkům pohybujícím se v oblasti literatury," vysvětlil Debnár.

Součástí plánů je například provoz portálu věnovaného české literatuře, zřízení knihkupectví a kavárny či vlastní rozhlasový nebo televizní pořad. Centrum by tak mělo zastřešovat aktivity pro podporu české literatury, které jsou zatím roztříštěny mezi několik institucí.

„Nekoncepčnost současného systému pramení v rozdělení aktivit mezi několik institucí, kdy každý ze zúčastněných subjektů svým dílem přispívá k propagaci české literatury," míní Debnár. Výstupům pak podle něj chybí určení priorit a jasné jednotící koncepce.