Jedná se především o tak zvané triády, tedy díla složená ze tří částí. Expozice dávají možnost nahlédnout do nerozsáhlejší kolekce tohoto autora. Zahájení výstavy se zúčastnil také sám Zbyšek Sion.

Unikátní obrazy budou v poličském muzeu vystavené do dvacátého října. 

Kdo je… Zbyšek Sion

Zbyšek Sion patří ke generaci, která nastupovala počátkem šedesátých let, v době, kdy nevědomí zkoušelo novou strategii, strategii absurdity, nesmyslu. Tuto generaci spojovaly nejen pocity ohrožení lidské existence, vyjádřené ve filozofii existencializmem, v literatuře např. Kafkou nebo Camusem, absurdním divadlem Becketta a Ionesca a v malířství informelem, nýbrž i odpor vůči ještě absurdnějšímu a hrůznějšímu stalinskému a poststalinskému totalitnímu systému. Proti vtipnému řešení bez humoru postavili humorná řešení bez vtipu; ostatně byla tady i Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, k níž Zbyšek Sion patřil. Už během svých studií se v roce 1960 připojil ,v Praze, tehdy ještě temné a postalinsky zapšklé' k malířům a sochařům, většinou svým spolužákům z Akademie výtvarných umění, ,obyvatelům půdních a sklepních dílen (laboratoří odhalujících tajemství té pravé tváře našeho světa) nechávajícím se obloudit a svést nevázaným veselím nafouklé totalitní hydry' (J. Koblasa) a účastnil se slavných ,Konfrontací' – výstav v oněch půdních a sklepních dílnách, na nichž mladí umělci nejen konfrontovali navzájem svá díla, ale konfrontovali se i s totalitní mocí.

Zbyšek Sion byl a je malířem této odvrácené strany našeho světa, malířem nespoutaného nevědomí. Obrazy z poslední doby, které zde reprodukujeme a které jsme mohli poprvé vidět ve větším rozsahu na velké Sionově výstavě v Rudolfinu, jsou zdánlivě jiné, ,kosmické', skoro až nebezpečně připomínající módní duchomalbu. Myslím si však, že je to jen zdání, že nás možná upozorňují na nový trik nevědomí: na popření vědomí. Není žádné vědomí, vědomí je jen epifenomén, produkt ,vysoce organizované' neuronové konekcionistické sítě. Obávám se, že je to trik bez vtipu i humoru. A je o to nebezpečnější, že je svůdně krásný. I v té podobě, v níž nám toto vědomí bez vědomí maluje Zbyšek Sion.

(z časopisu Vesmír)