„Výstava, kterou jsme připravovali rok, skýtá přes 200 originálů, které jsou rozděleny do 14 tematických celků. Výstava je výjimečná v tom, že to je velmi komplexní pohled do tvorby Zdeňka Buriana,“ řekl před zahájením výstavy novinářům kurátor Jakub Sluka z Retro Gallery. Výstava se jmenuje Širým světem podle časopisu, který vycházel ve 30. letech. Časopis každý rok reprodukoval 50 až 60 originálů Zdeňka Buriana.

Zdeněk Burian: Širým světemZdroj: Retro Gallery

„Výstavu Karla Lhotáka navštívilo třicet tisíc lidí a my předpokládáme, že toto číslo bude pokořeno, protože ilustrace Zdeňka Buriana jsou úžasné,“ řekl předseda představenstva Obecního domu Vlastimil Ježek.

Výstava člení Burianovu tvorbu do několika tematických celků, které mapují jeho umělecký vývoj a široký záběr. Jednotlivé kapitoly představují ilustrace k dobrodružným příběhům Jacka Londona, Julese Verna, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise Stevensona, Karla Maye či Arthura Ransoma, dále kvašové malby k cestopisným knihám Enriqua Stanka Vráze nebo ilustrace k vědecko-fantastickým titulům Vladimira Obručeva a Ludvíka Součka.

Tygr ussurijský za tři miliony korun

Expozice také uvede pravěké obrazové rekonstrukce, které vznikly ve spolupráci s paleontologem Josefem Augustou, a celek geografických děl Země a lidé zachycující daleké krajiny a jejich obyvatele. Značnou část Burianovy tvorby, kterou výstava obsahuje, tvoří volná malba a knižní obálky s rysy exotiky a dobrodružného romantismu.

Burian byl mistrem v ilustraci dobrodružného žánru, přesto jeho obrovské dílo - kolem 14 tisíc ilustrací a obrazů - umělecká obec opomíjela, jeho kresby znevažovali vědci a až na výjimky nebyl ceněn ani oficiálně. Po několik generací znal skoro každý chlapec jeho brilantní perokresby, kvaše a tempery doprovázející knihy Eduarda Štorcha, Jaroslava Foglara a dobrodružnou a fantastickou literaturu pro mládež od autorů typu Karla Maye či Julesa Vernea. Nejdražším vydraženým Burianovým obrazem byl Tygr ussurijský v roce 2017 za 3,1 milionu korun včetně aukční přirážky.

Významné jsou i jeho vědecké ilustrace, zejména paleontologické rekonstrukce pravěkých vymřelých zvířat a rostlin a prehistorických krajin zpracované společně s profesorem paleontologie Josefem Augustou. Známé jsou zejména obrazy dinosaurů, mamutů i prvních lidí. Burian tak přispěl k popularizaci této vědní disciplíny.