Loni v květnu se 185 ze zhruba 220 aktivních dabérů nechalo zastupovat agenturou, která jim chtěla vymoci lepší podmínky. Dostali se tak do konfliktu se studii, která podle nich honoráře podhodnocují, aby získala zakázky. Umělce, jejichž pracovní smlouvy se změnily, většina studií ale neobsazuje.

Hromada spatřuje příčinu v nedostatečné pospolitosti herců. "A také v tom, že nás nepodpořili zástupci ostatních profesí. Neboť i režiséři, zvukaři či překladatelé se obávají, že ztratí práci," uvedl. Nadějí je podle něj výzva profesních sdružení, kterou zaštítila Asociace režisérů a scenáristů. Na valné hromadě se s DILIA, filmovým a televizním svazem i asociacemi producentů, střihačů a kameramanů shodla na nutnosti společného postupu subjektů působících v audiovizi. Měla by vzniknout zastřešující organizace.

Dabingová sekce Herecké asociace vypracovala podle německého vzoru pravidla pro výkon a odměňování, kdy herec není placen za hodinu práce, jak je v ČR běžné, ale za množství vytvořených replik, jak to už léta dělá Česká televize. Tři roky se snažila prosadit změny v dabingovém systému, aby kvalita zůstala zachována a dabing nepřicházel o hlasy herců. Z kandidátů, kteří měli zájem herce agenturně zastupovat, byla vybrána personální agentura ManpowerGroup (MPG); s výrobci dabingu jedná už rok.

"Výsledkem je, že herci, kteří byli od 1. května v agenturním zastoupení, začali být přeobsazováni," uvedl předseda dabingové sekce Zdeněk Hruška. Z více než dvou desítek desítek studií, která se dabingem zabývají, existují smlouvy jen se studiem Virtual a s Českou televizí. "Nyní je to i TV Barrandov, kde nedělají rozdíl mezi agenturními a neagenturními herci, což například u FTV Prima neplatí," řekl.

Petr Sitár ze studia LS Production krizi dabingu nevidí a herce zastoupené MPG neobsazuje. Tvrdí, že studia jsou vázána rozpočty, z nichž je jen část určena hercům. Ředitel Studia Virtual Pavel Dvořák naopak revoltujícím vyšel vstříc. "Záleží nám na kvalitě, i jihoamerická novela si zaslouží dobrý dabing," řekl.

"Chci normální odměnu za práci, za kterou se nemusím stydět," uvedla Valerie Zawadská na webové stránce www.chransvouprofesi.cz. "V poslední době se herectví z dabingu vytrácí, nároky jsou v podstatě nulové," dodal Jaromír Meduna. "Musíme přemýšlet o podmínkách, za jakých pracujeme," podotkla Simona Babčáková; odmítá, aby herci byli pouhými ozvučovateli zahraničních filmů. Ivan Trojan podpořil kolegy i konkrétně. Zaslal na konto Herecké asociace finanční příspěvek, ze kterého čerpají ti, kteří se ocitli ve finanční nouzi.