Na 30. března připravujete oslavu 100. výročí vzniku naší republiky.
Snad to nejlépe odpoví sama slavnost, která je mimo jiné věnována právě tomuto kulatému výročí. Bude zde možno spatřit výsledek 20leté práce, který ještě nebyl zveřejněn. Zároveň připravujeme bohatý kulturní program. Vystoupí Panochovo kvarteto, violoncellista Jiří Bárta, držitel ceny Thálie tenorista Jan Vacík, skladatel a klavírista Jiří Pazour, Alikvotní sbor Spektrum a sbor Bioton.

Když jsme spolu připravovali tento rozhovor, tak jste se zmínil, že chystáte pro návštěvníky slavnosti velké překvapení. Můžete o tom již nyní něco říci?
Toto výročí tedy 30. březen se úzce váže s duchovním výročím mého učitele Josefa Zezulky, který se ve svých 33 letech na Velikonoce – Velký pátek, v roce 1945, probudil ke svému životnímu poslání přinašeče. Stejná konstelace se nyní opakuje.

Proto, jak jsem již zmínil, bude k tomuto datu předveden dlouho budovaný projekt, který myslím přesahuje rámec České republiky. Dosud nikdo, ve světovém měřítku, něco podobného nevytvořil. Tento projekt je spojením umění a nejvyspělejší nejmodernější techniky. Pro přiblížení – jen pro jednu část tohoto projektu bylo třeba provést deset tisíc výpočtů. Věřím, že pro každého návštěvníka bude tento zážitek uložen hluboko v jeho vzpomínkách, to ale posoudí každý sám.

Kde mohou slavnost případní zájemci navštívit.
Druhá část slavnosti se koná se dne 30.3.2018 v 15:00 hodin, v domě Biotronické centrum sociální pomoci, Soukenická 21, kdy máme den otevřených dveří. Další informace, můžete nalézt na našich internetových stránkách www.dub.cz